« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí <,>
tel.: 566 781 111,fax: 566 521 657,e-mail: mestovm@velkemezirici.cz <,>
internet: www.velkemezirici.cz,Identifikátor datové schránky: gvebwhm <,>
IČ: 00295671,bankovní spojení: KB Velké Meziříčí,č.účtu: 19-1427751/0100
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR SPRÁVNÍ
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: SPR/25334/2022-komin /3393/2022 Dne: 01.06.2022
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: kominkova@velkemezirici.cz
<br> Datová schránka: gvebwhm
<br>
<br> Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny
<br> nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
<br>
§ 21 odst.4 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o volbách“):
<br>
<br> Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů,připojí volební
<br> strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.V záhlaví
<br> petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany,název zastupitelstva
<br> obce,do kterého volební strana kandiduje,a XXX konání voleb.Vedle podpisu voliče musí být
<br> uvedeno jeho jméno,příjmení,datum narození a adresa místa trvalého pobytu,případně adresa
<br> místa přechodného pobytu,jde-li o cizince podle § 4 odst.1,jinak tento hlas pro podporu volební
<br> strany nelze započítat.Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.Potřebný počet podpisů
<br> voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na
<br> celé číslo směrem nahoru <.>
<br>
<br>
Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech voličů na peticích
<br> podle § 21 odst.4 zákona o volbách
<br>
Obec,městská část,Potřebné počty podpisů voličů
městský obvod,zapsaných v seznamech
popřípadě volební obvod
<br>
pro nezávislé kandidáty pro sdružení nezávislých
kandidátů
<br> z počtu obyvate...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz