« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení projednávání.pdf [0,14 MB]
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Dle rozdělovníku
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK – 23441/UP/2022
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
ODBOR | ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu
územního plánování
LINKA | MOBIL: 607034477
E-MAIL: phofmanova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 30.června 2022
<br> Počet listů: 4
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 65 / A10
<br> Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj
<br> území
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu <,>
oddělení územního plánování,jako příslušný orgán územního plánování,dle § 7 odst.1,písm <.>
a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanoveními § 42b a § 39 odst.1
stavebního zákona oznamuje,že byl zpracován návrh Aktualizace č.5 Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání,včetně vyhodnocení vlivů této
aktualizace na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Dokumentace návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a
Dokumentace vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území je v souladu
s ustanovením § 172 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen „správní řád“),od 4.července 2022 vystavena k veřejnému nahlédnutí:
<br> a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje (záložka ROZVOJ KRAJE <,>
DOTACE,odrážka ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ,sekce Aktualizace č.5 Zásad územního
rozvoje – návrh pro veřejné projednání):
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=160
<br> b) nebo v listinné podobě:
na odboru územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování <,>
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,Švendova 1282,500 03 Hradec Králové <,>
v rámci úředních hodin,uvedených na interne...

Načteno

edesky.cz/d/5492670

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz