« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 27.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 27.6.2022.pdf [0,16 MB]
USNESENÍ z veřejného zasedání
<br> zastupitelstva městyse Netvořice konaného dne 27.6.2022
<br> \ ' <.>
<br> číslo 3
<br> Zastupitelstvo městyse Netvořice na svém veřejném zasedání dne 27.6.2022 přijalo tato usnesení :
<br> Usnesení č.1
<br> ZM schvaluje nahrávání zasedání zastupitelstva dne 27.6.2022 <.>
<br> Usnesení č.2 ZM určuje ověřovateli zápisu a usnesení Helenu Maškovou a Kateřinu Roušarovou a zapisovatelem Ivanu Fulínovou <.>
<br> Usnesení č.3
<br> ZM schvaluje program 3.veřejného zasedání zastupitelstva v roce 2022 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 23.5.2022 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru městyse č.j.FV — 01/2022 ze dne 8.6.2022
<br> Usnesení č.4
<br> ZM schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad <.>
<br> Strana 1
<br> Usnesení č.5
<br> ZM konstatuje,že projednalo návrh účetní závěrky městyse Netvořice za r.2021.ZM nezjistilo,že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů V souladu s © 4 vyhlášky č.220/2013 Věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br> Usnesení č.6
<br> ZM schvaluje účetní závěrku městyse Netvořice za rok 2021 <.>
<br> Usnesení-č.7
<br> ZM schvaluje převedení výsledku hospodaření ve výši 10.025.474,9O Kč V r.2022 na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období <.>
<br> Usnesení č.8
<br> ZM konstatuje,že o schválení účetní závěrky městyse Netvořice za rok 2021 bude vypracován „Protokol“,který bude nejpozději V termínu do 31.7.2022 odeslán do Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí zprávu účetní městyse (správce rozpočtu) o rozpočtových opatřeních provedených radou městyse za období od 1.11.2021-31.12.2021 <.>
<br> Bere na vědomí
<br> ZM bere na vědomí zprávu účetní městyse (správce rozpočtu) o plně...

Načteno

edesky.cz/d/5491188

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz