« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 28. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 28. 6. 2022
1
<br>
Zápis
<br> Veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
<br> 28.června 2022 od 20,00 hodin
přísálí Na Radnici v Maršovicích
<br>
<br> Přítomni: B.Ježek,M.Mašek,J.Muška,P.Fulín,I.Kofroňová,M.Hašek,P.Šach
<br> Omluveni: H.Bačíková,A.Radová,V.Novák
<br> Neomluveni: M.Hruška
<br>
Určení zapisovatelky a ověřovatelů,schválení členů návrhové komise
<br> Zapisovatelka: I.Kofroňová
<br> Ověřovatelé zápisu: P.Šach,P.Fulín
<br> Do návrhové komise navrhuji: J.Muška,M.Mašek,M.Hašek
<br>
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva se účastní 7 zastupitelů,starosta konstatoval,že
<br> zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva městyse Maršovice podle §93 odst.1 Zákona
<br> o obcích byla zveřejněna na úřední desce městyse v souladu se zákonem po dobu nejméně sedmi
<br> dní,a to 20.června 2022.Současně byla informace zveřejněná na elektronické úřední desce na
<br> webových stránkách městyse <.>
<br> Dále starosta na počátku veřejného zasedání konstatoval,že zápis z minulého veřejného zasedání
<br> zastupitelstva městyse Maršovice konaného dne 26.května 2022 byl řádně vyvěšen,a nebyly
<br> k němu vzneseny žádné připomínky <.>
<br>
<br> Návrh programu jednání:
<br> Zpráva starosty o činnosti od minulého veřejného zasedání
<br> Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č <.>
<br> IZ-12-6001979/VB/3 RAKOS VN4082,Maršovice – VN – p.č.964/5
<br> Žádost SDH Maršovice o příspěvek na pořádání Dětského dne
<br> Žádost společnosti RUAH o.p.s.o příspěvek na odkup automobilů
<br> Podání žádosti o dotaci Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000
<br> obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci „Stavební úprava
<br> hasičské zbrojnice Zahrádka“
<br> Schválení členů komise výběrového řízení akce „Stavební úprava hasičské zbrojnice
<br> Zahrádka“
<br> Rozpočtové opatření
<br> Ostatní,Diskuse,Závěr
<br>
<br> Zastupitel XXXXXXXX XX...

Načteno

edesky.cz/d/5491187

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz