« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse Maršovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse Maršovice
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
<br>
V souladu s ust.§ 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br>
1.Volby do zastupitelstva městyse Maršovice se uskuteční:
<br> v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb
<br>
<br> • ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na adrese Maršovice 89
<br> pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Maršovicích,Podmaršovicích <,>
<br> Strnadicích,Zálesí I.a II <.>
<br>
<br> • ve volebním okrsku č.2 je volební místnost na adrese Mstětice 25
<br> pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Mstěticích,Řehovicích,Záhoří <,>
<br> Zderadicích,Tikovicích,Vrácích
<br>
<br> • ve volebním okrsku č.3 je volební místnost na adrese Dlouhá Lhota 25
<br> pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Dlouhé Lhotě,Zaječí,Zahrádce,Libči <,>
<br> Bezejovicích
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky <,>
<br> popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič
<br> může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky <,>
<br> popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
<br> republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br>
<br> V Maršovicích dne 1.7.2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXX,starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2022-07-01T11:31:08+0200
...

Načteno

edesky.cz/d/5491186


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz