« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do zastupitelstva městyse Maršovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do zastupitelstva městyse Maršovice
Volby do Zastupitelstva městyse Maršovice
konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Informace o počtu a sídle volebních okrsků
<br>
<br>
<br> Úřad městyse Maršovice v Maršovicích
<br>
<br> Informace
<br> o počtu a sídle volebních okrsků
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm.g) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do
<br> zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,informuji volební
<br> strany,jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva městyse
<br> Maršovice konané ve dnech 23.a 24.září 2022,o počtu a sídle volebních okrsků <.>
<br>
Počet okrsků: 3
<br>
Sídlo volebního okrsku č.1: Maršovice 89,257 55 Maršovice
<br> Sídlo volebního okrsku č.2: Mstětice 25,257 56 Neveklov
<br> Sídlo volebního okrsku č.3: Dlouhá Lhota 25,257 56 Neveklov
<br>
V Maršovicích dne 1.7.2022
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Mgr.XXXXXXX XXXXX,starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Každá volební strana,jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce,může
<br> delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do 24.srpna 2022) jednoho člena a jednoho náhradníka
<br> do okrskové volební komise <.>
<br>
<br> Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce (§ 17 odst.2 a 3
<br> zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů) osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí) nebo v listinné podobě nebo v
<br> elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým
<br> podpisem) <.>
<br> Seznam musí obsahovat jméno a příjmení,datum narození,adresu místa trvalého pobytu člena,popřípadě
<br> náhradníka,případně přechodného pobytu,jde-li o cizince,a jméno a příjmení zmocněnce politické strany <,>
<br> politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany,ledaže jde...

Načteno

edesky.cz/d/5491185


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz