« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Závěrečný účet obce Bublava za rok 2020 (schválený) + zpráva o přezkumu hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
„ „ %$; KQ' ÁJE finanční
<br> KRAJS odbor
<br> (3)
<br> KARLGVAR
<br> Č.j.: KK/2131/FI/20-7
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bublava
<br> IČO: 00259268 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 12.08.2020 (dílčí přezkoumání) - 10.02.2021 (konečně přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 19.06.2020 V souladu s š 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů; a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 09.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,okontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného dílčího přezkoumání: Obecní úřad Bublava Bublava 389 357 22 Bublava
<br> Místo uskutečněného konečného přezkoumání: Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory
<br> Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu © 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2020/155/P dne
<br> 7.7.2020.Přezkoumané období od 1.1.2020 do 31.12.2020.Zástupci územního celku:
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXXX - starostka obce
<br> - XXXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Č.j.: KK/2131/FI/20-7
<br> Přezkoumání vykonali: a) při dílčím přezkoumání - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXX - kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> b) při konečném přezkoumání
<br> - kontrolor pověřený řízením př...
stáhnout soubor (.pdf)
Ministerstvo financí ČR
<br> % 'Fin : - 12 M schváleno č.j.111/138 224/2002 “' “" VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oací sestavený k XX.XX.2020 ' : v Kc na dvě desetinná místa ! Rok 1 Měsíc! IČO: Š % 2020 jí „\ 6653560 " ' Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Bublava,Bublava 389,35801 pošta Kraslice l.Rozpočtové přijm !,l : ' Para rafj Položka Text ' SChVálSNY * ROZPOČEt ; Výdečk Od ] “„—\ » _,VÍ- JML ___Pgšmšnšqh XXX i X“ “W a a b ; X X X 3 \ __ 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 1 250 000,00 1 100 000.00 1 224 589,23 97,97 111,33 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placena poplatník 30 000,00 15 000,00 19 922,81 66,41 132,82 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 100 000,00 111 466,00 121 540,73 121,54 109,02 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 050 000,00 800 000,00 909 646,64 86,63 113,71 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 314 070,00 314 070,00 0,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty — 2 500 000,00 2 400 000,00 2 495 302,64 99,81 103,97 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 3 163,20 3 163,20 0,00 100,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění Nese 13 000,00 13 006,60 13 006.60 100,05 100,00 0000 1339 Ostatni poplatky & odvody v oblasti ŽP 5 000,00 27 980,40 27 980,40 559,61 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 18 075,00 18 000.00 300,00 99,59 0000 1342 Poplatek z pobytu 120 000,00 64 430,00 68 830,00 57,36 106,33 0000 1349 Zrušené mistni poplatky 0,00 59 370,00 59 370,00 0,00 100,00 0000 1361 Správní poplatky 12 000,00 13 600.00 13 600,00 113,33 100,00 0000 1381 Daň z hazardních her 20 600,00 34 322,72 34 384,17 165,31 100,18 0000 1382 Zrušený odv,: loterií a pod.her kromě _ ___ _ „_ g gg ong,__9,Q _“ _g_g_ _ o 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 704 000,00 704 000,00 645 703,62 91,72 91.72 0000 4111 Nl pi'.transí.ze všeob.pokl.sp,st.rozp.0,00 529 239,19 529 239,19 0,00 100,00 0000 4112“ Nl pf.transf.ze str.v rám.souh.dotv 91 500,00 ...
stáhnout soubor (.pdf)
OBEC BUBLAVA
<br> Závěrečný účet za rok 2020 ' sestavený v Kč ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o organizaci Identifikační číslo 00259268
<br> Název Obec Bublava Ulice Bublava 389 Obec Kraslice Pošta 35801
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 352686221
<br> Fax [FAX]
<br> E-mail,ucetni©obecbublavacz Web www.obecbublava.cz
<br> Doplňující údaje
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> 1/9
<br> Závěrečný účet Obec Bublava za rok 2020
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR j %UR j 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 1 250 000,00 1 100 000,00 1 224 589,23 97,97 111,3; 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník ] 30 000,00 15 000,00 19 922,81 66,41 132,82 mm 1113 Daň z příjm_u fyz.os_(É vybíraná srážkou 100 000,00 111 486,00 121 540,73 121,54 109,02 0000 1121,Daň zpříjmů přív.osob _ “1050 000,00 800—000,00_ 909 646,64 86,63 113,71 0000 _ 1122 "Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 314 070,00!_ 314 070,00 0,00 100,00 0000 1211 ___"Daň z přidané hodnoty _ 2 500 000,00 2 400 000,00 2 495 302,84 99,81 103,97 0000 1334 oíívody za odnětí půdy ze zem.půd.fon ' __ 0,00 3 163,20 3 163,20 0,00 100,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 13 000,00 __ 13 006,60 13 006,60 100,05 100,00 300 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP 5 000,00 27 980,40 27 980,40 : 559,61 100?06 0000 __ 1341 Poplatek ze psů _ 6 000,00 _18 075,00 18 000,00 | 300,00 99,59 0000 1342 Poplatek z pobytu _ _ 120 000,00 64 430,00 68 830,00! 57,36 106,83 0000 |1349 Zrušené místní poplatky 0,00 59 370,00 59 370,00 0,00 100,00 0000 1361 _Správní poplatky 12 000,00.13 600,00 13 600,00"i 113,33 100,00 0000 1381 " Daň z hazardních her 20 800,00 34 322,72 34 384,17“ 165,31 100,18 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 0,00 9,33 0,00 0,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 704 000.00 704 00_0,00 645 703,62 91,72i 91,72 0100 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.š).st.rozp.000 529 239,19 ' 529 239,19 0,00 100,00 “0000 4112 _ 1111...

Načteno

edesky.cz/d/5489755

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz