« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na VPÚK, SO 124, ul. Netroufalky, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 3590 22 0545687 21 22 Pril vykres c 006 Netroufalky SO 124 UK fixed 28 6 22
BUS
<br> IP20a - SL
<br> 2xIP6 - SL
<br> V
<br> 7
<br> a
<br> V
<br> 2
<br> b
<br> (
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 0
<br> <,>
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> IJ4a
<br> V7a
V7a
<br> (označník
<br> V10b
<br> V10b
<br> E13(Mimo DPMB,C2c - TV
<br> B1
E13(Mimo DPMB <,>
<br> IP4b - TV
<br> IDS JMK a BKOM)
<br> IDS JMK a BKOM)
<br> C2
b -
<br> S
L
<br> IDS JMK)
<br> V
9
a
<br> V10a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V
1
0
a
<br> C4a - SL
<br> C4a - SL
<br> V
9
a
<br> V
9
a
<br> V
9
a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V
9
a
<br> V
9
a
<br> C2b (doplnění pod stávající B1+E13)
<br> C2d + E13(Mimo
<br> IP12 - SL
E13(8x sym.č.225)
E8d
<br> V9a
<br> zaměstnance
<br> V
1
0
f
<br> V
1
0
f
<br> V
1
0
f
<br> V
1
0
f
<br> V10f
<br> V10f
<br> V
1
0
f
<br> V10b
<br> V12c
<br> V12c
<br> V12c
V12c
<br> V12c
<br> V12c
<br> z
á
v
o
r
a
<br> V12c - 21m
<br> FNB) - SL
<br> IP12 - SL
<br> E8d
<br> IP
12
<br> -
SL E8
<br> d IP12 - SL
<br> E8d
<br> IP
12
<br> -
SL E8
<br> dIP12 - SL
E13(4x sym.č.225)
E8d
<br> IP
12
<br> -
SL
<br> E1
3(
<br> 4x
sy
<br> m <.>
č <.>
<br> 22
5)
<br> E8
d IP12 - SL
<br> E8d
<br> IP12 - SL
E13(sym.č.225)
<br> IP
12
<br> -
SL
<br> E1
3(
<br> sy
m <.>
<br> č <.>
22
<br> 5)
<br> E13(4x sym.č.225)E1
3(
<br> 4x
sy
<br> m <.>
č <.>
<br> 22
5) E13(4x sym.č.225)E1
<br> 3(
4x
<br> sy
m <.>
<br> č <.>
22
<br> 5) E13(4x sym.č.225)
<br> C2b (doplnění
nad stávající E13)
<br> S
<br> oplocení
<br> mobilní oplocení
<br> o
p
l
o
c
e
n
í
<br> Měřítko:
<br> Skart <.>
<br> Datum:
<br> znak:
<br> Změna:
Název změny:
<br> Datum: Provedl: Podpis:
<br> Název a účel díla:Podpis:
HIP:
<br> Stupeň:
<br> Název části díla:Zpracovatelský útvar:
<br> Podpis:
<br> Odpovědný projektant: Název přílohy:Podpis:
<br> Podpis:Vypracoval:
<br> IČD:
<br> Změna:
<br> Počet
<br> formátů:
<br> tel.:
<br> tel.:
<br> OBJEDNATEL:
<br> Vedoucí útvaru:
<br> Souprava číslo:
<br> 170 00 Praha 7
<br> Argentinská 1621/36
<br> METROPROJEKT Praha a.s...
BB 3590 22 0545687 21 22 Netroufaky SO 124 UK OOP 28 6 22 (2)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0545687/2021/22 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0351188/2022/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích,ulice Netroufalky a SO 124 Úprava parkoviště FN Bohunice“,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – veřejně přístupných účelových komunikacích,ulice
<br> Netroufalky a SO 124 Úprava parkoviště FN Bohunice“,Brno,formou výkresu na pozemních
<br> komunikacích – veřejně přístupných účelových komunikacích,ulice Netroufalky a SO 124 Úprava
<br> parkoviště FN Bohunice“,Brno,číslo přílohy 006,„Název přílohy: Situace dopravního značení 3.díl –
<br> SO 124 (parkoviště FNB)“,„Název části díla: „D.Výkresová dokumentace D.2 100 Tramvajová trať
<br> a vozovky D.2.3 SO 129 Definitivní dopravní značení“,„Název a účel díla: PRODLOUŽENÍ TT Z
<br> OSOVÉ KE KAMPUSU MU V BOHUNICÍCH“,„Stupeň: RDS čistopis“,„Skart.znak: V20/2042“ <,>
<br> „Datum: 08/2021“,„Počet formátů: 2x A4“,„Měřítko: 1:500“,zpracovaného společností
<br> METROPROJEKT Praha a.s <.>,IČO: 45271895,se sídlem Argentinská 1621/36,170 00 Praha 7,s
<br> do...

Načteno

edesky.cz/d/5489160

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz