« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Opakované veřejné projednání změny č.1 ÚP Ořechov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opakované veřejné projednání změny č.1 ÚP Ořechov
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí <,>
tel.: 566 781 111,fax: 566 521 657,e-mail: mestovm@velkemezirici.cz <,>
internet: www.velkemezirici.cz,Identifikátor datové schránky: gvebwhm <,>
IČ: 00295671,bankovní spojení: KB Velké Meziříčí,č.účtu: 19-1427751/0100
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: VÝST/28973/2022-neje /4102/2022 Dne: 27.06.2022
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX Bc <.>
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: nejedla@velkemezirici.cz
<br> Datová schránka: gvebwhm
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
O OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
<br> ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV
<br>
Městský úřad Velké Meziříčí,odbor výstavby a územního rozvoje,jako úřad územního plánování
<br> dle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále „stavební zákon),pořizuje na žádost obce Změnu č.1 Územního plánu
<br> OŘECHOV (dále jen „Změna ÚP“) a to zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 55a
<br> stavebního zákona.Změna ÚP se týká katastrálního území Ořechov u Křižanova <.>
<br>
<br> Dle § 53 odst.2 stavebního zákona došlo na základě veřejného projednání k podstatné úpravě
<br> návrhu Změny ÚP.Podstatné úpravy jsou uvedeny v dokumentaci návrhu Změny ÚP <.>
<br>
<br> Opakované veřejné projednání návrhu Změny ÚP s odborným výkladem se uskuteční
<br>
<br> dne 1.srpna 2022 ve 13:30 na Úřadě obce Ořechov <.>
<br>
Upravený návrh Změny ÚP na základě veřejného projednání se projednává v rámci
<br> opakovaného veřejného projednání V ROZSAHU PODSTATNÝCH ÚPRAV <.>
<br> <.>
<br>
Návrh Změny ÚP bude od 28.6.2022 do 8.8.2022 vystaven k veřejnému nahlédnutí:
<br> • na Obecním úřadě Ořechov <,>
<br> • na MěÚ Velké Meziříčí,odbor výstavby a územního rozvoje,kancelář č.322 <,>
<br> • na internetové adrese: https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-
planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-me...

Načteno

edesky.cz/d/5488509

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz