« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK Jezernice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK Jezernice.pdf
<.>.|.; - " !!
<br> ŠMÍD! IM? memu KL=85m (50krmh) x.=eom (50mm)
<br> Výškový systém s.p.v Scuradný systém S—JTSK
<br> mzč: KOMUNJKACE PRO RODINNÉ DOMY VE STAMĚŘICÍCH KRA-l FORMAT
<br> “s“ u.DOKUMENTACE \'JBJEKTÚ A nemam-m Ecmmmmm MTU“ 5,1 STAVEBNIMET
<br> Ul./ZH!
<br> Wim SWPEFI
<br> Díla—DF
<br> cam m
<br> O sum/ace DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 1.259
<br>.VVKR <.>
<br> DAM?
<br> “n.<.> -.-
<br> l/ ? 473510 % C5 2-04 Q/Elzf/ 0 2545“ EE [iš/57b '— MWW,0%! 725 M/ %m ve _— Dp bar-37
<br> 67).os,<.> lav/ 6257/7022/ z.;-„7
Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK Jezernice.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/13261/2022/¨2609
<br> Naše čj.: MU/14110/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 4
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 2
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 2
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 28.06.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě návrhu spol.SISKO spol.s r.o <.>,IČO 471 55 558,Velká
Dlážka 527/6,750 02 Přerov,ze dne 17.06.2022,v souladu s ust.§ 172 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje zveřejnění
<br>
návrhu stanovení místní úpravy provozu
<br> na silnici II/437 a nově budované pozemní komunikaci
v obci Staměřice <.>
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle ust.§ 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích,po předchozím
stanovisku dotčeného orgánu,tj.Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje,Územního odboru Přerov,Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 28.06.2022 čj.KRPM-92522-
2/ČJ-2022-1470806
<br>
s t a n o v í
<br>
<br> ve smyslu ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,následující t r v a l o u úpravu provozu <.>
<br>
Místo trvalé úpr...

Načteno

edesky.cz/d/5485263

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz