« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení RM 62 ze dne 27.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 62 ze dne 27.06.2022
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Rada města
<br>
schválila na své 62.schůzi 27.6.2022 následující
<br>
usnesení
<br>
Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou
legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) <.>
<br> Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br> 1892/2022 – RM 62
<br> Program schůze RM
<br> RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br>
1893/2022 – RM 62
<br> Ověřovatelé zápisu schůze RM
<br> RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : XXXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> XXXX/XXXX – RM XX
<br> Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM
<br> RM po projednání:
1.bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
2.vypouští ze sledování tato svá usnesení:
<br>
1438/2021-RM 49,1713/2022-RM 58,1727/2022-RM 58,1734/2022-RM 58 <,>
1774/2022-RM 59,1775/2022-RM 59,1788/2022-RM 59,1791/2022-RM 59 <,>
1793/2022-RM 59,1804/2022-RM 60,1806/2022-RM 60,1811/2022-RM 60 <,>
1818/2022-RM 60,1819/2022-RM 60,1836/2022-RM 61,1837/2022-RM 61 <,>
1838/2022-RM 61,1839/2022-RM 61,1840/2022-RM 61,1841/2022-RM 61 <,>
1842/2022-RM 61,1843/2022-RM 61,1844/2022-RM 61,1845/2022-RM 61 <,>
1846/2022-RM 61,1847/2022-RM 61,1848/2022-RM 61,1849/2022-RM 61 <,>
1850/2022-RM 61,1851/2022-RM 61,1852/2022-RM 61,1853/2022-RM 61 <,>
1854/2022-RM 61,1855/2022-RM 61,1856/2022-RM 61,1857/2022-RM 61 <,>
1858/2022-RM 61,1859/2022-RM 61,1860/2022-RM 61,1861/2022-RM 61 <,>
<br>
<br> 2
<br> 1862/2022-RM 61,1863/2022-RM 61,1864/2022-RM 61,1865/2022-RM 61 <,>
1866/2022-RM 61,1867...

Načteno

edesky.cz/d/5485261

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz