« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření č. 76/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0616 Rozpoctove opatreni c 76 22 usn RMC ze dne 27 06 2022
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
29.schůze rady městské části
<br> konaná dne 27.06.2022
číslo usnesení 0647/29/R/2022
<br> Rozpočtové opatření č.76/22 - zvýšení rozpočtu o investiční dotaci na výměnu
umělé trávy na hřišti při ZŠ Mikulova
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočtové opatření č.76/22 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2022 o účelovou
<br> investiční dotaci ve výši 6.000 tis.Kč,a to v příjmech ve třídě 4 - přijaté transfery,na položce
investiční přijaté transfery v průběhu roku z rozpočtu HMP a v kapitálových výdajích oddílu 34 -
tělovýchova a zájmová činnost,na položce ostatní výdaje v oblasti sportu; na výměnu umělé
trávy na hřišti při ZŠ Mikulova
<br> Starosta MČ Praha 11: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Mgr.XXXXX XXXX,M.A <.>,místostarosta
<br> Předkladatel: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/5485213


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz