« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - Vrty pro energetické potřeby: tepelné čerpadlo země-voda, k.ú. Město Žďár, č. p. 2889

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - Vrty pro energetické potřeby: tepelné čerpadlo země-voda, k.ú. Město Žďár, č. p. 2889
Záměr
<br> Název: „Vrty pro energetické potřeby: tepelné čerpadlo země-voda,k.ú.Město Žďár,č <.>
parcely 2889“
<br> podléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen
zákona)
<br> V rámci zahájeného zjišťovacího řízení je oznámení výše uvedeného záměru k nahlédnutí:
<br> Kde:
<br> /tejrsřťi štik
<br> Kdy:
XX žqíl — Ss.<.> (#-.Zc zz <.>
<br> Na internetu je oznámení zveřejněno v Informačním systému EIA na adrese
http://www.cenia.cz/eia,pod kódem záměru VYS1 131 <.>
<br> Písemné vyjádření k oznámení lze ve smyslu § 6 odst.6 zákona zasílat do 1.srpna 2022 na
adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,Žižkova
1882/57,586 01 Jihlava <.>
<br> K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Datum zveřejnění na úřední desce
Krajského úřadu Kraje Vysočina (§16 odst.2 zákona)
http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska
<br> 1.července 2022
<br> Datum vyvěšení na úřední desce obecního úřadu
<br> Datum sejmutí z úřední desky obecního úřadu
<br> Otisk úředního razítka a podpis
<br>
<br>
<br>
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 502,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
<br> „Vrty pro energetické potřeby: tepelné čerpadlo země-voda,k.ú.Město Žďár,č.parcely
2889“
<br>
Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný úřad podle
§ 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),zasílá
dotčeným územním samosprávným celkům v tištěné verzi ...

Načteno

edesky.cz/d/5485149


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz