« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění dokumentace vlivů záměru “Farma pro skot – Chrastiny" na životní prostředí. č. 545/2022 vyvěšeno dne: 29.06.2022 Datum sejmutí: 29.07.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru “Farma pro skot – Chrastiny" na životní prostředí
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) – rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) zákona,Vám v souladu s § 8 odst.2
<br> zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „Farma pro skot - Chrastiny“ na životní prostředí (dále jen
<br> „dokumentace“),jejíž zpracování zajistil oznamovatel záměru podle § 8 odst.1 zákona,společnost AGRO <,>
<br> družstvo Záhoří,se sídlem Dolní Záhoří 5,398 18 Záhoří,IČO 490 23 233 <.>
<br> Záměrem oznamovatele je nově vystavět v nefunkčním areálu pro chov telat v k.ú.Chrastiny,určenému
<br> k demolici,2 produkční stáje pro dojnice s bezstelivovým ustájením – trojřadá stáj s kapacitou 600 ks dojnic
<br> a dvouřadá stáj pro dojnice s kapacitou 300 ks dojnic.Součástí záměru bude také dojírna,sklad komodit,3 sila
<br> na krmné směsi,2 skladovací jímky na odpadní vody a kejdu s užitným objemem 2 x 6 500 m3,přečerpávací
<br> jímka na odpadní vody a kejdu o objemu 150 m3,šestikomorový neprůjezdný silážní žlab <.>
<br> Obec Dolní Novosedly,jako dotčený územní samosprávný celek,neprodleně zveřejní ve smyslu § 16 odst <.>
<br> 2 zákona informaci o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,na úřední desce
<br> současně s upozorněním,že každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode
<br> dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.Doba zveřejnění je dle ustanovení
<br> § 16 odst.2 zákona nejméně 15...

Načteno

edesky.cz/d/5484502


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz