« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Závěrečný účet statutárního města Ostravy za rok 2021 (bez městských obvodů). Úplné znění Závěrečného účtu v listinné podobě je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu,kancelář č. 410. V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese města http://www.ostrava.cz(úřední deska).

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

887.pdf
Statutární město Ostrava
<br> V souladu s ustanovením zákona Č.25012000 Sb <.>,§ 17,odst.8,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,zveřejňuje statutární město Ostrava
<br> Závěrečný účet statutárního města Ostra
za rok 2021
<br> (bez městských obvodů) <,>
<br> Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.: X~
vyvěšena dne 29.D6.1022
sňata dne
<br> za správnost BC.Jana Zbránk
<br> běžně zveřejněna na internetu
<br> který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č.2083/ZM1822/35 dne 22.6.2022
<br> Úpiné znění Závěrečného účtu v listinné podobě je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu <,>
kancelář č.410.V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese města
http://www.ostrava.cz (úřední deska) <.>
<br> OSTRAVA!!!

Načteno

edesky.cz/d/5484255


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz