« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Správa služeb HMP - Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo, č. j. SSHMP 11197/2022, ID 4079, Diana Vovkánec, 390 02 Tábor. SLU-88259/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Správa služeb HMP - Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo, č. j. SSHMP 11197/2022, ID 4079, Diana Vovkánec, 390 02 Tábor. SLU-88259/2022
Správa služeb
hlavního města Prahy
<br>
Kundratka 1951/19
<br> 180 00 Praha 8 - Libeň
<br>
<br>
<br>
FO-RD06-04 / verze 01 / 13.05.2021 Strana 1 z 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Pan/paní
<br> Diana Vovkánec
<br> nar.: 03.03.1990
<br> XXXXXX XXXXXXX XXXX
<br> XXX XX Tábor
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum
<br> SSHMP 11197/2022 4079 Hylská/222 027 519 03.06.2022
<br>
<br> Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
<br> (§ 19d odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br>
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČ 70889660,Kundratka 19,Praha 8 <,>
<br> (dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vám,jakožto
<br> provozovateli vozidla tovární značky Mazda,dle lustrace RZ: 4C77707,které bylo dne 2.června 2022 odstraněno na
<br> základě ustanovení § 19d odst.2 zákona z veřejně přístupné komunikace Pitterova,v blízkosti s.v.o.303380 <,>
<br> Praha 3
<br> a odstaveno na odstavném parkovišti SSHMP ulice Ke Křížkám 2,Praha Dubeč (viz www.sshmp.cz) oznamuje,že si
<br> jej můžete vyzvednout v pracovních dnech od 8:00 – 15:00 hod.Pro vyzvednutí vozidla je třeba na parkovišti předložit
<br> platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo cestovní pas) společně s osvědčením o registraci
<br> vyzvedávaného vozidla (dříve nazýváno jako OTP,TP).V případě zmocnění k vyzvednutí vozidla je třeba s uvedenými
<br> doklady navíc ještě předložit plnou moc k vyzvednutí vozidla.Jestliže se osvědčení o registraci vozidla nachází uvnitř
<br> vyzvedávaného vozidla,tak je třeba mít sebou klíče od tohoto vozidla <.>
<br>
<br> Tímto Vás vyzýváme k vyzvednutí předmětného silničního vozidla z parkoviště a zaplacení pohledávky
<br> za odtah a střežení vozidla na parkovišti.Nebude-li pohledávka uhrazena,bude vymáhána prostřednictvím příslušného
<br> soudu.Výše ceny za odtah a střežení vozidla na parkovišti je stanovena nař...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz