« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP-PÚP - sil. III37422 a MK č. 82c, 83c, 84c v Boskovicích - UNIJAZZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UNIJAZZ_NÁM_9_KVĚTNA_I.pdf
Elcklmmclxý podpis — 29.0.2022 ('crlil'ikil autora podpisu :
<br> Jx XXXXX XXXXXXXX PmLS lum () Ill—lcd ("A X Plnmml dn : X.1(L2U2H “MUM +UŽIUÍ
UNIJAZZ_NÁM_9_KVĚTNA.pdf
Elektronický podpis - ' ltora podpisu :
<br> XXXXX XXXXXXXX num Quahlíud FA X.X.XXX.<.> 4122000 +021)
UNIJAZZ_NA_VYHLÍDCE.pdf
Elcklmmclxý podpis — 29.0.2022 ('crlil'ikil autora podpisu :
UNIJAZZ_LIDICKÁ_III.pdf
h *klrnniuký |md|vix * ZUJCIDI
<br> ('cllllikal.mlnm |md|vixu <.>
<br> hui-„„.M_u anzm lmkuumi „Hm „|„ng lm xm.\lnmldn,- MJU.<.> U.<.> )()HHDJH
2022-DMBO14504-OOP-PÚP - sil. III37422 a MK č. 82c, 83c, 84c v Boskovicích - UNIJAZZ.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br>
MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
<br> náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
<br> 680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
<br> (Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou <,>
<br> dodejkou <,>
<br> osobně
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 13264/2022 DOP
<br> DMBO 14504/2022/DOP
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jiri.sumbera@boskovice.cz
<br> 29.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
<br> provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
<br> a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
<br> Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“) <,>
<br>
<br> opatřením obecné povahy dle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/37422 a na místních komunikacích
<br> ve městě Boskovice
<br> takto:
<br> na silnici III/37422 (Boskovice okružní),ulice Lidická a Náměstí 9.května a na místních komunikacích
<br> (dále jen „MK“) č.8...

Načteno

edesky.cz/d/5483144

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz