« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP PÚP - sil. II150, II376, III3763, III3764, III3767, III3769, III37610, III37428, III0433 - DOKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

I_19_Sebranice_průtah_objízdná_trasa.pdf
DETAIL 1
<br> BRN
O
<br> 41
<br> ROZ
SEČ
<br> N.KUN
ŠTÁT
<br> EM
5
<br> 19
<br> PROS
TĚJO
<br> V
19
<br> 55
11
<br> BOSK
OVIC
<br> E
<br> PRO
STĚ
<br> JOV
<br> 19
<br> 54
11
<br> BOS
KOV
<br> ICE
<br> ŽĎÁ
R N
<br>.SÁ
Z <.>
<br> RO
ZSE
<br> Č
<br> 54 5
<br> 19
<br> S
<br> I/1
9
<br> SM
ĚR
<br> R
OZ
<br> SE
Č
<br> NA
D
<br> KU
NŠ
<br> TÁ
TE
<br> M
<br> I/19 SMĚR SEBRANICE
<br> III
/3
<br> 65
2
<br> II/376
<br> 156
BLANSKO
<br> ČERNÁ HORA KUNŠTÁT
376
<br> 72
DRNOVICE
<br> SV
ITA
<br> VY
<br> KU
NŠ
<br> TÁT
<br> 37
6
<br> 7
2
<br> DR
NO
<br> VIC
E
<br> 15 6
LO
<br> MN
ICE
<br> U
TIŠ
<br> NO
VA
<br> BE
DŘ
<br> ICH
OV
<br> DETAIL 2
<br> 15
4
<br> LOMN
ICE U
<br> TIŠ.BEDŘI
CHOV
<br> 31
15B
<br> RNO
BLANS
<br> KO
<br> S
<br> II/
37
<br> 6
SM
<br> ĚR
K
<br> UN
ŠT
<br> ÁT
<br> III/3769
<br> II/376
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: SEBRANICE U BOSKOVIC DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 05/2022
<br> RDS
-----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> 6x A4
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO:
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> PDZ - 055
2022 - 058
<br> Bc.XXXXX XXXX
XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> I/XX SEBRANICE - PRŮTAH
km XXX,913 - 223,979
<br> ŘSD ČR,ZÁVOD BRNO:
<br> OBEC SEBRANICE:
<br> IV
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> BRNOBLANSKO
<br>
LETOVICE
<br> RUDKA
<br> 9
2
<br> BOSKOVICE
<br> 19
<br> 12
<br> LYSICE
DRNOVICE
<br> 376BRNO
BLANSKO
<br> BOSKOVICE
19
<br> 12
<br> RR
<br> S
<br> DETAIL 1
<br> DETAIL 3
<br> DETAIL 2
<br> E13
<br> M
IM
<br> O VOZIDLA...
I_19_Sebranice_průtah.pdf
m
1500
<br> 4 3
<br> SVITAVY
LETOVICE
<br> 43
<br> 461
<br> 150BOSKOVICE 7 43
<br> 43 SVITAVY
6 LETOVICE
<br> 43
<br> PROSTĚJOV 44
BRNO 36
<br> BLANSKO 19
<br> 3
0
<br> E461
<br> 43
<br> E461
<br> 150
<br> 43
<br> B
R
<br> N
O
<br> B
O
<br> SK
O
<br> VIC
E
<br> SVITAVY
<br> PR
Ů
<br> JEZD
<br>
ZAKÁZÁN
<br> 1959 ŽĎÁR N.SÁZ.5 KUNŠTÁT
<br> 43 SVITAVY 34
6LETOVICE
<br> S
<br> RRR
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: SEBRANICE U BOSKOVIC DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 05/2022
<br> RDS
-----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> 5x A4
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO:
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> PDZ - 055
2022 - 058
<br> Bc.XXXXX XXXX
XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> I/XX SEBRANICE - PRŮTAH
km XXX,913 - 223,979
<br> ŘSD ČR,ZÁVOD BRNO:
<br> OBEC SEBRANICE:
<br> II a
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> SX
<br> ZX
d/
<br> e
<br> B24b
43
<br> 461
<br> 19
KUNŠTÁT
ŽĎÁR N.SÁZ.59
<br> 5
<br> Best - Business,a.s <.>
<br> Kunštát
<br> BRNO 4335
<br> C2
f
<br> C2a
<br> Z4
d/
<br> e
<br> Z4
d/
<br> e
<br> Z4
d/
<br> e
<br> S7
Z2
<br> IS11a
<br> SILNICE I/19
<br> UZAVŘENA
<br> KUNŠTÁTIS11b
ŽĎÁR N.SÁZ.IS11b
<br> SMĚR ROZSEČ N.K <.>
I/19
<br> SM
ĚR
<br> B
R
<br> N
O
<br> SM
ĚR LETOVICE
<br> I/43
<br> B2
<br> IP4b
<br> I/19
<br> Z4
d/
<br> e
<br> B1
<br> Z2
<br> B1
E13
<br> MIMO VOZIDLASTAVBY
<br> S7A15
<br> 2,75 - 3m
<br> IS1
1c
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
I/19 SEBRANICE - PRŮTAH
km 221,913 - 223,979
<br> B2
4b
<br> B24a
<br> C4a E1
3
<br> ...
OOP PÚP - sil. II150, II376, III3763, III3764, III3767, III3769, III37610, III37428, III0433 - DOKA.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br>
MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
<br> náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
<br> 680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
<br> (Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 14166/2022 DOP
<br> DMBO 14171/2022/DOP
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jiri.sumbera@boskovice.cz
<br> 24.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
<br> provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
<br> a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
<br> Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II/150,II/376,III/3763,III/3764,III/3767 <,>
<br> III/3768,III/3769,III/37610,III/37428,III/0433 a na místních a veřejně přístupných účelových
<br> komunikacích v obci Sebranice
<br> takto:
<br> na silnicích II/150 (Sebranice – Boskovice – Žďárna – P...

Načteno

edesky.cz/d/5483142

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz