« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
Správa služeb P R A" H A.hlavního města Prahy P R A G U E <.>,P R A G A,'Í_ :_ Kundratka 1951 /19 P R A G - _.uhne MĚSTSKÉ oltari PRAHA15 Pan/paní Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: XXXXX XXXX Nar.: _ XXXX Le néé-Mo && XXXXXXXXXXXXXPořadové že? Počet lletů: 4 3 _ I Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum SSHMP 11186/2022 8585 Rogozinský/ 222 027 518 06.06.2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace ( š 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)) ' Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) V zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vás vyzývRžžpodle ustanovení 9 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární značky Fiat Panda,RZ:9A29635 VIN: ZFA16900001104901,odstaveného na Veřejně přístupné pozemní komunikaci Praha 15,Hornoměcholupská,s.v.0.008626 v rozporu s ustanovením ij 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích.Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude odstraněn.důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele.Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustanoveníš 19d odst.1 zákona.Výše nákladů je určena nařízením hl.m...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz