« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Usnesení ZO ze dne 17.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO ze dne 17.6.2022
Usnesení z 22.zasedání Zastupitelstva obce Valašská Senice dne 17.6.2022
<br> 22/395
<br> 20 schvaluje ověřovateli zápisu Ing.Kláru Kašparovou a Ing.Ladislava Šeligu,zapisovatelem Bc.Marka Juráně <.>
<br> PRO: 9 PROTI: o ZDRŽEL SE: 0 22/396
<br> ZO schvaluje doplněný program zasedání ze dne 17.6.2022.PRO: 9 PROTI: O ZDRŽEL SE: O 22/397
<br> 20 bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1/2022 <.>
<br> PRO: 9 PROle 0 ZDRŽEL SE: O 22/398
<br> 20 bere na vědomí Rozpočtové opatření č.2/2022 <.>
<br> PRO: 9 PROle 0 ZDRŽEL SE: 0 22/399
<br> 20 schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2022 <.>
<br> PRO: 9 PROTI: O ZDRŽEL SE: O 22/400
<br> 20 schvaluje Závěrečný účet obce Valašská Senice za rok 2021 a Zprávu č.311/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valašská Senice za rok 2021.Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením,a to bez výhrad <.>
<br> PRO: 9 PROTI: o ZDRŽEL SE: 0
<br> 22/401 20 schvaluje Účetní závěrku obce Valašská Senice za rok 2021 a převod výsledku hospodaření ve výši 439 741,52 Kč na účet 432 — Výsledek hospodaření předcházejících účetních období <.>
<br> PRO: 9 PROTI: o ZDRŽEL SE: 0
<br> 22/402
<br> 20 schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Valašská Senice,příspěvkové organizace za rok 2021.PRO: 9 PROTI: o ZDRŽEL SE: 0
<br> 22/403
<br> 20 schvaluje Rozdělenívýsledku hospodaření Mateřské školy Valašská Senice,příspěvkové organizace za rok 2021 — převod částky 91 178,74 Kč do rezervního fondu organizace.PRO: 9 PROle 0 ZDRŽEL SE: O
<br> 22/404
<br> ZO bere na vědomí Závěrečný účet SOMV za rok 2021 a Zprávu č.388/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV,IČ: 70238880 za rok 2021.' PRO: 9 PROTI: o ZDRŽEL SE: 0
<br> 22/405
<br> ZO bere na vědomí Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2021 <.>
<br> PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
<br> 22/406
<br> 20 schvaluje Dodatek č.4 Nájemní smlouvy ze dne 22.10.2004 mezi Obcí Valašská Senice a TJ AJAX Valašská Senice,2.5.na pron...

Načteno

edesky.cz/d/5481606

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz