« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - 1067 LO PKD-88237/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1067 LO PKD-88237/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY |I|||||||l|||||||l|ll|||||l||||l|l|I|||||||||l|||||||l|l|||||l|||l||||
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MWPXPIZVLBS Oddělení silničního správního úřadu
<br>.Dopravní inženýring Praha s.r.o.Holečkova 789/49 15000 Praha 5 Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:.7.6.2022 Ing.XXXXX XXXXXXX Č.j.: XXXXXXXXX MHMP XXXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: 1I1 Sp.zn.: Datum: S-MHMP 102675112022 23.06.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích") a podle ust.& 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti o úpravu dopravního značení,podané dne 07.06.2022 a po písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie č.j.KRPA-1684-55/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 13.06.2022
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a d),9 78 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — dopravního značení v rozsahu SSZ 1.067 Těšnov — Na Poříčí — (Na Florenci)
<br> spočívající ve změně dopravního značení v rozsahu výše uvedeného SSZ dle situace DIO 2022 05 19 — povolení LO zulice Na Florenci zpracované TSK HMP,a.s.v 05/2022 (kód 2022 05 19),které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek:
<br> 1.Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah může toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanoven...

Načteno

edesky.cz/d/5481086

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz