« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - 17. listopadu - natáčení PKD-88236/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17. listopadu - natáčení PKD-88236/2022
PRAHA FFM GUE
<br> PRA GA PRA G
<br> 1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY llllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||l||l|llIIIHIHIII Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPIZMCNK Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> ČESKÁ TELEVIZE
<br> Na hřebenech II 1132/4
<br> 147 00 Praha 4
<br> IC: 00027383
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MI-llVIP-XXXXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 996719/2022PKD 22.6.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzeni žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 1.6.2022,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává podle ust.© 77 odst.1 písm.c),odst.5 a š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> 17.listopadu
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 3.1.2022,č.j.: KRPA 1681- 1/ČJ—2022- OOOODŽ,TP66 a vyhláškouc “.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5481085

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz