« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna Odbor dopravy Magistrát města Brna | Odbor dopravy Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz 1 Č.J.: MMB/0346590/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0286905/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky: Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-107679-2/ČJ-2022-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 18.05.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul.Písečná,ul.Votroubkova,silnici II/380: ul.Kaštanová,a veřejně přístupné účelové komunikaci: ul.Kaštanová.Pro stanovení přechodného dopravního značení,dopravního zařízení a světelných signálů MMB nahlédl do pasportního informačního systému - „iSitInfo“ společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,na jehož základě se určily předmětné komunikace.Vše bude provedeno v rozsahu uvedeného výkresu,který jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaného společností DOKA,s.r.o <.>,Brno-Tuřany,Holásky,Na návsi 11/5,IČ: 63471752.Sta...

Načteno

edesky.cz/d/5480918

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz