« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Vysvětlení ZD I

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vysvětlení ZD I vč. přílohy.zip
Vysv�tlen� ZD I v�.p��lohy/P22_Vystavba parkoviste_Vysvetleni ZD I_20220628.pdf
<br>
<br>
<br> VYSVĚTLENÍ,ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_I
<br>
dle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br>
jen „ZZVZ“)
<br>
<br>
<br> Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací
<br>
dokumentace,popřípadě poskytuje vysvětlení,změnu nebo doplnění zadávací dokumentace
<br>
z vlastního podnětu <.>
<br>
Zadavatel písemné vysvětlení,změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně
<br>
přesného znění žádosti na profilu zadavatele <.>
<br>
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 27.6.2022):
<br>
Dotaz 1)
<br>
Žádáme zadavatele o vyjmutí následující položky z poskytnutého výkazu výměr:
<br>
013244000 Dokumentace pro provádění stavby (RDS SO101) kpl 1,00
<br>
Není možné,aby zadavatel přenášel tyto práce na budoucího zhotovitele stavby.Odstraní
<br>
zadavatel výše zmíněnou položku z výkazu výměr?
<br>
Informace zadavatele:
<br>
Náplní položky je zpřesnění PD do podrobnosti realizační/výrobní dokumentace dle požadavků
<br>
zadavatele včetně použití konkrétních výrobků s konkrétními vlastnostmi,což před výběrem
<br>
dodavatele (v průběhu zadávacího řízení) není možné.Položka zůstává součástí předmětu
<br>
plnění veřejné zakázky <.>
<br>
Dotaz 2)
<br>
V oddílu „SO 101.2 - Sanace podloží" je následující položka s výměrou 928,8 t
<br>
997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t 928,80
kód odpadu 17 05 04
<br>
Zadavatel:
<br>
Městská část Praha 22
<br>
se sídlem: Nové náměstí 1250,104 00 Praha 114
<br>
IČO: 00240915
<br>
<br>
<br> Veřejná zakázka:
<br>
„Výstavba parkoviště P+R“
<br>
<br>
<br> zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
<br>
veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br> Zadavatel počítá s objemovou hmotností 1,6 t/m3,což je příliš m...

Načteno

edesky.cz/d/5480647

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz