Praha 22

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha22.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 10

Datová schránka: 42ebvne
E-mail: podatelna@praha22.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny U Starého mlýnač.parc.192,193,U Starého mlýna č.p.20,567,19,588 a 291
04. 03. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. - "Obytný soubor Pitkovická - I.etapa a obytný soubor Kozákovská - II.etapa, Praha 22 - Pitkovice"
04. 03. 2021 Dodatečná informace č.1 k VZMR s názvem "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů"
03. 03. 2021 Výzva k podání nabídky na VZMR s názvem "Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů"
02. 03. 2021 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1655/1 v k.ú. Uhříněves
02. 03. 2021 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Uhříněves - areál KORMAK
02. 03. 2021 Provoz radnice od 2. března 2021
01. 03. 2021 Rozhodnutí - společné povolení - stavba BD na ppč. 1906/35,-/36,-/37, k.ú. Uhříněves
01. 03. 2021 Volná pracovní pozice - Referent/ka odboru správy majetku
25. 02. 2021 Usnesení - dražební vyhláška - 106 EX 9429/10-162
24. 02. 2021 Usnesení o pověření jiného správního orgánu dle § 131 odst. 4 SŘ
23. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR č.j. P22 5786/2019 OV 04
23. 02. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby "BD Uhříněves" na ppč. 93, 96, 97, 95, 98 a 2056, k.ú. Uhříněves
23. 02. 2021 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí, LV č. 1676, 1670, 1668, k.ú. Uhříněves
22. 02. 2021 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: oprava územního rozhodnutí "Královice (1)-Tvrz areál"
22. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 02. 2021 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením - příst., nást. a st. úpr. RD č.p. 817 na ppč. 1400/6,-/5,-/17,-/68,-/66, k.ú. Uhříněves
17. 02. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci V Haltýři, k.ú. Kolovraty
17. 02. 2021 Dodatečná informace č.1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Mlatová cesta k ul. V Bytovkách, Praha - Uhříněves"
16. 02. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích Přátelství, nám. Bratří Jandusů, nám. Protifašistických bojovníků, U Starého mlýna, Za Nadýmačem, vše v k.ú. Uhříněves
16. 02. 2021 Dotační program MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci v roce 2021
16. 02. 2021 Dotační program MČ Praha 22 na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2021
16. 02. 2021 Dotační program MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti v roce 2021
16. 02. 2021 Výběrové řízení na referenta/ku OOS
14. 02. 2021 Test dokument na úřední desku DB 384_6.80
11. 02. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Netlukám, parc. 2161, v k.ú. Uhříněves
11. 02. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci K Netlukám, parc. 2161, v k.ú. Uhříněves
11. 02. 2021 Záměr pronájmu pozemků pod garážemi
11. 02. 2021 Záměr pronájmu garážových stání v čp. 1370 na Novém náměstí
11. 02. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Mlatová cesta k ulici V Bytovkách"
08. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 ÚP SÚ HMP
05. 02. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
05. 02. 2021 Prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
04. 02. 2021 Dokument "Rekonstr. komunikací ..." již není dostupný.
01. 02. 2021 Oznámení - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Novostavba BD a úprava napojení stáv. obj. č.p. 1282 na inž. sítě, ppč. 1906/35-37, k.ú. Uhříněves
01. 02. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
01. 02. 2021 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
29. 01. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
29. 01. 2021 Záměr pronájmu NP č. 205 na Novém náměstí č.p. 1370
26. 01. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Měsíčková, k. ú. Kolovraty
26. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP
25. 01. 2021 Oznámení o pokračování opakovaného řízení o povolení stavby vod. díla "Přepojení ČS Uhříněves IV a XIX, Praha 22"
25. 01. 2021 Volná pracovní pozice - Referent/ka odboru správy majetku
21. 01. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Ke Kříži, k.ú. Uhříněves
20. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
20. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
19. 01. 2021 Rozpočtová opatření č. 8/2020
19. 01. 2021 Oznámení o konání 1. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 27.1.2021

XML