« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI.PRAHA 1 5 VyvóĚený dne: j MM ' pjmuto dne: Pořadové Počet listů: & HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje PRA HA PRA GUE PRA GA PRA G VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 - opakované veřejné projednání Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hl.m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,informuje o zahájeném řízení o vydání změny Z 3139/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání opakovaného veřejného projednání návrhu uvedené změny.Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).Návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.7/18 ze dne 23.5.2019,kterým bylo schváleno zadání a následné pořizování Změny zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona.Návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly veřejně projednány v době od 3 1.5.2021 do 7.7.2021 a na základě vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel dospěl k závěru,že bude nutná podstatná úprava návrhu Změny ÚP ve smyslu § 53 odst.2 stavebního zákona,a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání.Upravený návrh Změny ÚP se podle § 53 odst.2 věty třetí stavebního zákona v opakovaném veřejném projednání projednává v rozsahu těchto úprav.Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou...

Načteno

edesky.cz/d/5480630

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz