« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3139/12 - OVP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna_vyhlaska.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2 /2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,110 00 P raha 1
<br> te l.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání
<br> Z 3139/12
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> a
<br> o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný
<br> rozvoj území
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
<br> hl.m.Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
<br> informuje o zahájeném řízení o vydání změny Z 3139/12 vlny 12 Územního plánu
<br> sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání opakovaného
<br> veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP
<br> na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
<br> Zastupitelstva hl.m.Prahy č.7/18 ze dne 23.5.2019,kterým bylo schváleno zadání
<br> a následné pořizování Změny zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona <.>
<br> Návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly veřejně projednány v době od 31.5.2021
<br> do 7.7.2021 a na základě vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel
<br> dospěl k závěru,že bude nutná podstatná úprava návrhu Změny ÚP ve smyslu § 53 odst.2
<br> stavebního zákona,a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání <.>
<br> Upravený návrh Změny ÚP se podle § 53 odst.2 věty třetí stavebního zákona
<br> v opakovaném veřejném projednání projednává v rozsahu těchto úprav <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako vě...

Načteno

edesky.cz/d/5480553

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz