« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Neumannova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Neumannova
Strana 1 (celkem 4)
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 22.06.2022
<br>
Naše č.j.: OD/872/22/LK-DZp Město Žďár nad Sázavou
Vyřizuje: Ing.Koubek Žižkova 227/1
Tel.: 566 688 301 Žďár nad Sázavou
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz
<br> Datum: 28.06.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Žďár nad Sázavou <.>
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 27.06.2022 od
Města Žďár nad Sázavou,zastoupeného Městským úřadem Žďár nad Sázavou odborem
komunálních služeb (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j <.>
KRPJ-77989-2/ČJ-2022-161406-DING ze dne 27.06.2022 po posouzení žádosti v souladu s
ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení §
77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:
<br> Městu Ždár nad Sázavou zastoupenému Městským úřadem Žďár nad Sázavou odborem
komunálních služeb
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích v územní
působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
<br> v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
<br> na místní komunikaci – na příjezdu na parkoviště z ulice Neumannova na parkoviště
před Poliklinikou ve Žďáře nad Sázavou a na ulici Neumannova
<br>
Platnost stanovení: 07.07.2022 – 30.09.2022
<br> z důvodu opravy odvodňovacího roštu na vjezdu na parkoviště <.>
<br> Opatření obecné povahy nab...

Načteno

edesky.cz/d/5480516

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz