« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 050 - VV OOP ST PŘ - Grand Prix Praha 2022 - 02.09.-03.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

050_SCAN_VV_NOOP_PLANEK.pdf
>V1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1
<br> Odbor péče o veřejný prostor Oddělení dopravy
<br> Prague International Marathon,spol.s r.o.XXXXXXXXX XXXXXX č.XXX/XX
<br> XXX XX Praha X — Holešovice
<br> IČ: 636 73 738
<br> XXXXXX XXXXX,tel.č.: +XXX XXX XXX XXX
<br> Váš dopis zn.Č.j.V v Vyřizuje / linka Datum UMC Pl 288915/2022/OPVP/050/1/PR/KT XXXXX XXXXXX / XXX XX.XX.XXXX VEŘEJNA VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení
<br> silničních vozidel a výzva k uplatnění námitek
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor péče o veřejný prostor,oddělení dopravy,jako příslušný silniční Správní úřad dle ust.© 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil dne 27.06.2022 na základě žádosti právnické osoby Prague International Marathon,Spol.sr.o <.>,řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.% 171 a násl.5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a podle ust.š 19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích vplatném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,vydává návrh opatření obecné povahy pro
<br> sportovní akci běžeckých závodů Grand Prix Praha 2022 na pozemních komunikacích
<br> náýmÍ RepublikíHybernská,Na příkopě,Revoluční v Praze 1
<br> v
<br> spočívající v umístění přechodného dopravního značení c.B 28 dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto návrhu,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> Úřad městské části Praha 1
<br> Vodičkova 18,CZ-l 15 68
<...

Načteno

edesky.cz/d/5480002

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz