« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 10844/2022, ID 8364, Jan Martin Paďouk, 110 00 Praha 1. SLU-88196/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 10844/2022, ID 8364, Jan Martin Paďouk, 110 00 Praha 1. SLU-88196/2022
Správa služeb
hlavního města Prahy
<br>
<br> Kundratka 1951/19
<br> 180 00 Praha 8 - Libeň
<br>
<br>
<br>
FO-RD06-04 / verze 01 / 13.05.2021 Strana 1 z 2
<br>
<br>
<br>
<br>
Pan
<br> XXX XXXXXX XXXXXX
<br> nar.: XX.XX.XXXX
<br> Bílkova 861/14
<br> 110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum
<br> SSHMP 10844/2022 8364 Hylská/ 222 027 519 31.05.2022
<br>
<br>
<br>
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
<br> (§ 19d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br>
<br>
Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka
<br> č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
<br> hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení Daewoo 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla
<br> tovární značky Ford,RZ: 7AH8197,VIN: WF05XXGBB55J30394,odstaveného na veřejně přístupné
<br> pozemní komunikaci Praha 16,Nad Kamínkou,s.v.o.514731
<br> v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců
<br> nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
<br> na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
<br> prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
<br> kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod <,>
<br> pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude
<br> odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno
<br> vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele <.>
<br>
<br> Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví h...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz