« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-Svatojakubské hody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-Svatojakubské hody.pdf
Svy-rwawfcgf my ! 13,9,WZZ „i zz- ! £ř_?' wZ-z f?" 7? 5!
<br>.—
<br> Šéf-\
<br> 't“
<br> !Q: 2"- <.>
<br> GF!
<br> POLICIE
<br> !
<br> in:
<br> “x;-_
<br> *; („
<br> PĚT „ +nic) KŘAJE
<br> “EKTOHÁT PŘEROV
<br> \ \ i
<br> ““ **+? CW."bez
<br> ?!?!—079— sme* n': jy-zoeč
<br> lau/ fZýCZC/ngl/Qíře
<br> MÉSTS QA LIPNÍK N D
<br> 71
<br> 'FLÍD
<br> - * % ggg Tdo-časné zrušené dopravniznačeni & _ <.>
<br> Mona
<br> 201 D
<br> ' „.<.> ©! WM\ XXXXX XXXXXX „ „ Eg Mill: '.g _
<br> Radek Scum smumwwú-
<br> Cima.Omnwmnu 14Uf10
<br> “*“ PDZ pn pod-mam mmm! XXXX - " Svalalakubsků noay ' u Lignrku „na Eutvnu
<br> LIFNIK NAD BEČVOU
Stanovení doprav. značení-Svatojakubské hody.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/12415/2022/2548
<br> Naše čj.: MU/13051/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 2
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 2
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 27.06.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.31/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 08.06.2022 návrh Střediska volného času Lipník nad Bečvou,p.o.<,>
IČO 495 58 595,se sídlem Komenského sady 1334,751 31 Lipník nad Bečvou na stanovení
přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Lipníku nad Bečvou z důvodu pořádání
akce „Svatojakubské hody“,které se konají ve dnech 23.– 24.07.2022 <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem <,>
stanovisko pod čj.KRPM-833/ČJ-2022-140806
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
Místo přechodné úpravy : Lipník nad...

Načteno

edesky.cz/d/5479055

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz