« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - oznámení o vyhlášení veřejné soutěže: podávání nabídek na uzavření smlouvy o prodeji části majetku ČR - pozemek parc.č. 2438/1, v k.ú. Strašnice, obec Praha HOM-88144/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o vyhlášení veřejné soutěže: podávání nabídek na uzavření smlouvy o prodeji části majetku ČR - pozemek parc.č. 2438/1, v k.ú. Strašnice, obec Praha HOM-88144/2022
OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
<br> o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku
<br> Ministerstvo financí,se sídlem Praha 1,Letenská 15,PSČ 118 10,IČ: 00006947 (dále jen „vyhlašovatel“),tímto podle ustanovení 5 1772 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,vyhlašuje veřejnou soutěž (dále jen „soutěž“) o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části majetku České republiky,se kterou je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,identifikační číslo 697971 11 (dříve Bytový podnik Praha 10,s.p.) a kterou tvoří
<br> pozemek parc.č.243 8/1,k.ú.Strašnice,obec Praha
<br> který byl určen k privatizaci rozhodnutím o privatizaci čj.:MF-20898/2020/72-2 ze dne 12.02.2021,vydaným Ministerstvem financí (dále jen „privatizovaný majetek “) <.>
<br> Privatizační projekt č.52360/2001
<br> Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být navrhovateli v této soutěži,aby mu podávaly nabídky na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku (dále jen „smlouva“),na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal privatizovaný majetek navrhovateli,jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější
<br> (dále jen „vítěz souteze ),a vítěz soutěže by převzal závazky prodávajícího související sprivatizovaným majetkem a zaplatil nabídnutou kupní cenu (dále jen „cena“ <.>
<br> Účetní hodnota majetku k 30.06.2021 je 7,453.000,-Kč.Minimální výše ceny požadovaná vyhlašovatelem činí 31,870.000,- Kč <.>
<br> Závazný obsah zamýšlené smlouvy v požadovaném znění,na kterém vyhlašovatel trvá,(dále jen „požadované znění smlouvy“),tvoří nedílnou přílohu PODMÍNEK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE (dále jen „podmínky soutěže“).Od požadovaného znění smlouvy se navrhovatelé nesmí odchýlit,pouze doplní svoji identifikaci a výši ceny včetně výše doplatku ceny,kterou navrhují vyhlašovateli za prodej privatizovaného majetku zaplatit <.>
<br> Kompletní podmínky soutěže včetně info...

Načteno

edesky.cz/d/5476692

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz