« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Návrh závěrečného účtu města Kuřimi za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZZ 21 a
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 02.05.2022 12:55:57
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
**************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 12:55:57
<br> Datum: 02.05.2022
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 13/2021 v Kč,spřesností na dvě desetinná místa 0000ALV070WB
<br> UCRGUVUA 02022022 07:07
**************************************************************************************************************************************************************
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavený k 31.prosinci 2021
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2021
<br> Položka Syntetický B Ě Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í
číslo Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činn...
ZK 21 a
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 02.05.2022 12:54:08
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
*****************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 12:54:09
<br> Datum: 02.05.2022
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU pro ÚSC za období 13/2021 v Kč,spřesností na dvě desetinná místa 0000ALV0768H
<br> UCRGUKUA 11032020 14:05
*****************************************************************************************************************************************************************
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2021
<br> Číslo Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období
...
Rozvaha 21 a
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 02.05.2022 12:51:24
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
*******************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 12:51:25
<br> Datum: 02.05.2022
ROZVAHA ÚSC za období 13/2021 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6
<br> UCRGURUA 02022022 11:55
*******************************************************************************************************************************************************************
<br> ROZVAHA
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31.prosinci 2021
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2021
<br> Číslo Název položky Syntetický O B D O B Í
položky účet B Ě Ž N É MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
1 2 3 4
<br> ------------------------...
Příloha 21 a
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 02.05.2022 12:52:58
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
******************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 12:53:00
<br> Datum: 02.05.2022
Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 13/2021 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06SFL
<br> ZÁKLADNÍ
UCRGUPUA 03022022 13:23
<br> ******************************************************************************************************************************************************************
<br> PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst...
FIN 21
(muku O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 16:06:28
<br> Datum: 07.03.2022
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku 0000ALV075GK
<br> Omezení výběru XXX : rozpočet schválený,rozpočet upravený,skutečnost
UCRGBAXA 20012022 12:24
<br> ************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
<br> F I N 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 12/2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky : Město Kuřim
Jungmannova 75/968,664 34 Kuřim
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
<br> OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 29 500 000,00 29 500 000,00 31 118 461,30 105,49 105,49
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 1 100 000,00 1 100 000,00 1 854 078,03 168,55 168,55
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 4 200 000,00 4 200 000,00 4 807 818,88 114,47 114,47
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 23 500 000,00 23 500 000,00 40 567 036,28 172,63 172,63
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 8 253 800,00 8 253 790,00 ******* 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 89 300 000,00 89 300 000,00 90 706 915,30 101,58 101,58
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělské...
CF 21 a
Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br> řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
<br> sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kuřim
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> Místo podnikání - ulice,čp Jungmannova 968/75
- obec Kuřim
- PSČ,pošta 66434 Kuřim
<br> I Č O 00281964
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br> Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) o obcích
<br> Okamžik sestavení 02.05.2022 12:55:10
<br> Kontaktní údaje - Telefon 541 422 311
- Fax 541 230 633
- E-mail posta@radnice.kurim.cz
- WWW stránky www.kurim.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Statutární orgán Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br> Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (muku O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
*********************************************************************************************************
IČO: 00281964 Město Kuřim Čas : 12:55:13
<br> Datum: 02.05.2022
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za období 13/2021 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV07636
<br> UCRGUTUA 11032020 13:59
*********************************************************************************************************
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00281964 Město Kuřim 13/2021
<br> Číslo Název položky Účetní období
položky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 82 079 991,69
...
ZPRÁVA Kuřim 2021
1
<br>
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
<br> O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
<br>
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou
<br> auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br>
<br>
<br> pro územní samosprávný celek
<br>
<br>
<br> Město Kuřim
<br> Jungmannova 968/75
<br> 664 34 Kuřim
<br> IČ 00281964
<br>
<br>
<br>
<br> za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br>
<br> Statutární orgán územního samosprávního celku (dále jen „územní celek“):
<br> Město Kuřim,starosta: Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Auditorská společnost:
<br> GTS Ekonom,s.r.o <.>
<br> Osoba provádějící přezkoumání hospodaření územního celku Město Kuřim:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku
<br> Město Kuřim:
<br>
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Město Kuřim
<br> v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona
<br> č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo přezkoumání:
<br> MěÚ Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim
<br>
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření Město Kuřim provedeno:
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo průběžně v roce 2021 <.>
<br> Termíny průběžných dohlídek k přezkoumání: 26.1.2021,7.4.2021,27.5.2021,22.7.2021 <,>
<br> 10.9.2021,29.11.2021,6.12.2021,18.3.2022
<br>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Město Kuřim
<br> auditorskou společno...
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 pro STA
1
<br> Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ISDS: 5dhbqi2
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br>
<br> Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021
<br> předkládaná vedoucímu orgánu veřejné správy
<br>
<br>
Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné
<br> správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly
<br>
<br>
1.Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a § 27 zákona o finanční kontrole
<br>
<br> Město Kuřim zajišťuje dle zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
<br> některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provádění předběžné,průběžné a následné kontroly <.>
<br> O těchto kontrolách jsou prováděny písemné záznamy pověřenými pracovníky dle určených pozic
<br> příkazce operace,správce rozpočtu a hlavní účetní <.>
<br> Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly je zabezpečováno průběžnou kontrolou
<br> z pozice nadřízenosti a podřízenosti zaměstnanců <.>
<br> V rámci Městského úřadu Kuřim existuje systém vnitřních směrnic.Tyto směrnice jsou průběžně
<br> aktualizovány podle legislativních změn a také v případě změn v organizační struktuře městského úřadu <,>
<br> příp.při změnách,které mají vliv na činnost úřadu <.>
<br> 2.Zhodnocení výsledků interního auditu podle § 28 a § 29 zákona o finanční kontrole
<br>
<br> Město Kuřim má zřízenu funkci interního auditora.Dle požadavků zákona je zajištěna funkční nezávislost
<br> a organizační oddělení interního auditora od řídících výkonných struktur.Interní auditor je držitelem
<br> osvědčení o absolvování Základního kurzu v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků
<br> veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola,vydaný Českým institutem interních auditorů <.>
<br> V průběhu roku se auditor účastní odborných seminářů a kurzů za účelem zvýšení odborné úrovně <.>
<br> Kontrolní a auditní činnost interního auditora se v roce 2021 řídila Ročním plánem interních auditů
<b...
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2021
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> o výsledku inventarizace majetku a závazků,jiných aktiv a pasiv,včetně
podrozvahových účtů města Kuřimi,ke dni řádné účetní závěrky - k 31.12.2021
<br>
Účetní jednotka: Město Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim,IČ: 00281964
<br> Datum projednání zprávy ústřední inventarizační komisí:
<br> Datum zahájení první inventury: 30.9.2021
<br> Datum ukončení poslední inventury: 1.3.2022
<br> Datum proškolení předsedů inventarizačních komisí: 30.9.2021
<br> Řádná inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhlášky
<br> č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,vnitřní směrnice Městského úřadu Kuřim č.S5/2019/TAJ
<br> Provádění inventarizace majetku a závazků a Plánu inventur na rok 2021 <.>
<br> Druh a způsob inventarizace,označení inventarizovaného majetku a závazků,jejich umístění,jakožto i jména
<br> pracovníků odpovědných za majetek a závazky jsou uvedeny v inventurních soupisech dílčích inventarizačních
<br> jednotek.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků ke dni 31.12.2021 <.>
<br> Ústřední a dílčí inventarizační komise provedly inventarizaci majetku a závazků města s níže uvedeným
<br> výsledkem:
<br> Účet Název účtu
<br> Inventurní stav
<br> k 31.12.2021 v Kč
<br> dle účetnictví
<br> Inventurní stav
<br> k 31.12.2021 v Kč
<br> dle evidence
<br> Rozdíl
<br> k 31.12.2021
<br> v Kč
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 013 Software 7 828 910,52 7 828 910,52 0,00
<br> 073 Oprávky k software - 6 480 073,72 - 6 480 073,72 0,00
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 639 221,97 4 639 221,97 0,00
<br> 078 Oprávky k drobnému dlouhodob.nehmot.majetku - 4 639 221,97 - 4 639 221,97 0,00
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 11 074 812,68 11 074 812,68 0,00
<br> 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.- 3 889 011,00 - 3 889 011,00 0,00
<br> 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 788 410,00 788 410,00 0,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 02...
Příloha č 10 dotace Energie
Příloha č.10
<br> za rok program p.č.žádosti
číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele
<br> typ
<br> projektu
<br> (CČ,IA)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2021 ENERGIE E1 ENERGIE 2021/01 Zimní stadion Kuřim,s.r.o.CČ Pokrytí části nákladů na energie v roce 2021 500 000 500 000 18 933
<br> 2021 ENERGIE E2 ENERGIE 2021/02 Orel jednota Kuřim CČ Náklady na energie ve vlastním sportovním zařízení 40 000 40 000
<br> 2 Celkem 540 000 540 000 18 933
<br> PŘEHLED POSKYTNUTÝCH a VYÚČTOVANÝCH DOTACÍ za rok 2021 - ENERGIE
Příloha č 9 dotace Individual
Příloha č.9
<br> za rok program číslo dotační smlouvy název žadatele název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> RM/ZM)
<br> VRATKA
<br> 2021 Individuální dotace 2021/D/0037 Linka bezpečí,z.s.částečné pokrytí provozu Linky bezpečí 25 000 10 000
<br> 2021 Individuální dotace 2021/D/0050
<br> Diakonie ČCE - středisko v
<br> Myslibořicích
<br> spolufinancování sociální služby "Domov pro
<br> seniory" 22 000 5 000
<br> 2021 Individuální dotace 2021/D/0051 Práh jižní Morava,z.ú <.>
<br> terénní podpora lidí s duševním
<br> onemocněním (sociální rehabilitace) 50 000 50 000
<br> 2021 Individuální dotace 2021/D/0078 Domov sv.Alžběty
<br> provozní náklady Domova sv.Alžběty (domov
<br> pro seniory) 25 060 24 702
<br> 2021 Individuální dotace 2021/D/0074 Římskokatolická farnost Kuřim
<br> dokončení izolací fary a oprav nádvoří a
<br> hospodářského XXXXX v Kuřimi XXX XXX XXX XXX
<br> XXXX Individuální dotace 2021/D/0073
<br> Společenství vlastníků domu č.p <.>
<br> 828,829,830 na ul.Zborovská v
<br> Kuřimi
<br> zachování ozdobných prvků šambrán okolo
<br> oken a dveří BD na ul.Zborovská 828,829,830
<br> v Kuřimi 348 919 348 919 272 157
<br> 2021 Individuální dotace 2021/D/0075 Základní škola DiviZna,z.ú <.>
<br> výstavba altánu a amfiteátru na pozemku par <.>
<br> č.756 k.ú.Kuřim v zámecké zahradě 70 000 70 000
<br> 2021 Individuální dotace 2021/D/0062
<br> Střední odborná škola a Střední
<br> odborné učiliště Kuřim obnova fasády zámku v Kuřimi 1 000 000 1 000 000
<br> 8 Celkem 1 890 979 1 858 621 272 157
<br> PŘEHLED POSKYTNUTÝCH a VYÚČTOVANÝCH DOTACÍ za rok 2021 - INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Příloha č 8 dotace Sportoviště
Příloha č.8
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
číslo dotační smlouvy název žadatele název projektu
<br> požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N1 SPORTOVIŠTĚ 2021/01 Dům dětí a mládeže Kuřim Celoroční pravidelná činnost zájmového útvaru DDM Kuřim,soutěže a doprovodné akce 100 000 100 000 100 000
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N2 SPORTOVIŠTĚ 2021/02 FC Kuřim,z.s.Příspěvek na pronájem sportovních zařízení ve vlastnictví města Kuřimi 100 000 90 000
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N3 SPORTOVIŠTĚ 2021/03 Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Kuřim Pronájem nafukovací XXXX v Kuřimi na zimní období pro dětský tenisový oddíl XX 000 15 000 10 200
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N4 SPORTOVIŠTĚ 2021/04 Plavecký klub Kuřim,z.s.Trénink závodního,sportovního a zdokonalovacího plavání pro děti a mládež 800 000 770 000
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N5 SPORTOVIŠTĚ 2021/05 Fotbalová školička z.s.Pronájem sportovišť,tělocvičen,haly pro děti 80 000 40 000
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N6 SPORTOVIŠTĚ 2021/06 Sportovní klub Kuřim,z.s.Činnost oddílu stolního tenisu 40 000 39 000 8 800
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N7 SPORTOVIŠTĚ 2021/07 Sportovní klub Kuřim,z.s.Program "Hodina tělocviku navíc" - cvičení Move-it 44 000 40 000 17 250
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N8 SPORTOVIŠTĚ 2021/08 Sportovní klub Kuřim,z.s.Využití sportovišť pro mládežnická družstva chlapců a dívek addílu házené 800 000 770 000 257 564
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N9 SPORTOVIŠTĚ 2021/09 Spolek Florbal Kuřim Celoroční zajištění tréninkového procesu a mistrovských utkání mládežnických družstev 95 000 80 000 16 168
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N10 SPORTOVIŠTĚ 2021/10 Atletický klub Kuřim,z.s.Využívání městských sportovišť 34 600 34 000 19 850
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N11 SPORTOVIŠTĚ 2021/11 Right 2 Dance z.s.Celoroční provoz 38 250 10 000
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N12 SPORTOVIŠTĚ 2021/12 HC Mystery Kuřim,z.s.Podpora činnosti mládežnického hokejového klubu 22 000 12 000 1 300
<br> 2021 SPORTOVIŠTĚ N13 SPORTOVIŠTĚ 2021/13 Judo SK Královo P...
Příloha č 7 dotace Trenéři
Příloha č.7
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
číslo dotační smlouvy název žadatele
<br> typ
<br> projektu
<br> (CČ,IA)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2021 TRENÉŘI T1 TRENÉŘI 2021/01 FC Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 150 000 132 000
<br> 2021 TRENÉŘI T2 TRENÉŘI 2021/02 Spolek Florbal Kuřim CČ mzda kvalifikovaným trenérům 30 000 22 000
<br> 2021 TRENÉŘI T3 TRENÉŘI 2021/03 Plavecký klub Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 117 000 105 000 6 000
<br> 2021 TRENÉŘI T4 TRENÉŘI 2021/04 Fotbalová školička z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 80 000 19 000
<br> 2021 TRENÉŘI T5 TRENÉŘI 2021/05 Sportovní klub Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 150 000 142 000 14 950
<br> 2021 TRENÉŘI T6 TRENÉŘI 2021/06 Sportovní klub Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 10 800 8 000 500
<br> 2021 TRENÉŘI T7 TRENÉŘI 2021/07 Atletický klub Kuřim,z.s.CČ mzda kvalifikovaným trenérům 112 500 72 000
<br> 7 Celkem 650 300 500 000 21 450
<br> PŘEHLED POSKYTNUTÝCH a VYÚČTOVANÝCH DOTACÍ za rok 2021 - TRENÉŘI
Příloha č 6 dotace Sport
Příloha č.6
<br> za rok program
p.č <.>
<br> žádosti
<br> číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele
<br> typ
<br> projektu
<br> (CČ,IA)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná
<br> dotace
<br> (SCHVÁLENO
<br> V ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/01
<br> Dům dětí a mládeže Kuřim,příspěvková
<br> organizace
CČ
<br> Celoroční činnost volejbalových kroužků DDM Kuřim 70 000 70 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/02 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kuřim
CČ
<br> Zabezpečení celoroční činnosti kolektivů mladých hasičů a soutěže
<br> dospělých v požárním sportu 85 000 67 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/03 FC Kuřim,z.s.CČ Podpora sportovní činnosti fotbalového klubu FC Kuřim 300 000 300 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/04 Šachový klub Kuřim,z.s.CČ Podpora sportovní činnosti mládeže 20 000 20 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/05 Spolek Florbal Kuřim CČ Zajištění materiálu a tréninkových jednotek mimo Kuřim 87 000 60 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/06 XXXXXXX XXXX JA Růže zámecké paní X XXX X XXX
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/07 Orel jednota Kuřim
CČ
<br> Všeobecná celoroční tělovýchovná činnost,činnost sportovních
<br> oddílů a jednorázové sportovní akce v Kuřimi 171 000 170 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/08 inBalance,z.s.CČ Celoroční činnost spolku inBalance,z.s 145 000 10 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/09 Plavecký klub Kuřim,z.s <.>
CČ
<br> Trénink závodního,sportovního a zdokonalovacího plavání pro
<br> děti a mládež s účastí na závodech 160 000 160 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/10 Fotbalová školička z.s.CČ Celoroční provoz dětské malé kopané a futsalu 140 000 50 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/11 Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Kuřim CČ Podpora sportovní činnosti TJ Sokol Kuřim v roce 2021 140 000 130 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/12 Slovan Podlesí,z.s.CČ Sportovní činnost a akce konané v roce 2021 45 000 35 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/13 Sportovní klub Kuřim,z.s.CČ Činnost oddílu stolního tenisu 37 000 35 000
<br> 2021 SPORT SPORT 2021/14 Sportovní klub K...
Příloha č 5 dotace Kultura
Příloha č.5
<br> za rok program
číslo dotační
<br> smlouvy
název žadatele
<br> typ
<br> projektu
<br> (CČ,IA)
<br> název projektu
požadovaná
<br> výše dotace
<br> získaná dotace
<br> (SCHVÁLENO V
<br> ZM)*
<br> VRATKA
<br> 2021 KULTURA KULTURA 2021/01 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kuřim JA Čarodky s hasiči 2021 50 000 30 000 30 000
<br> 2021 KULTURA KULTURA 2021/02 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kuřim JA KROJOVANÉ HODY 2021 70 000 55 000
<br> 2021 KULTURA
KULTURA 2021/03
<br> XXX XXXXXXXX Jagelská
JA
<br> XX.Ročník KAP - Kuřimského aprílového
<br> pochodu 5 000 5 000
<br> 2021 KULTURA KULTURA 2021/04 doc.Mgr.XXXXXX XXXXXX,Ph.D.JA KONCERT - AŤ SVOBODA ZNÍ 26 000 15 000
<br> 2021 KULTURA KULTURA 2021/05 doc.Mgr.XXXXXX XXXXXX,Ph.D.JA KUŘIMSKÝ AKAPELOVÝ FESTIVAL XX 000 45 000
<br> 2021 KULTURA
KULTURA 2021/06
<br> Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa,z.s <.>
JA
<br> DĚTSKÝ KARNEVAL KUŘIMAT 16 000 16 000 16 000
<br> 2021 KULTURA
KULTURA 2021/07
<br> Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa,z.s <.>
JA
<br> BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 0 8 000
<br> 2021 KULTURA
KULTURA 2021/08
<br> Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa,z.s <.>
CČ
<br> celoroční činnost a příležitostné akce
<br> mateřského centra KuŘiMata 0 200 000
<br> 2021 KULTURA
KULTURA 2021/09
<br> Spokojené Díly z.s <.>
JA
<br> Podpora komunitního života obyvatel Dílů za
<br> Sv.Janem 57 300 27 000
<br> 2021 KULTURA
<br> KULTURA 2021/10
<br> Orel jednota Kuřim
<br> CČ
Celoroční kulturní činnost-účast dětí a
<br> mládeže na kulturních akcí v rámci Sedlákovi
<br> župy i na ústředních(celostátních) akcí 125 500 125 500
<br> 2021 KULTURA KULTURA 2021/11 XXXXX XXXXXX JA WILD FEST KUŘIM XXXX XX XXX XX XXX
<br> 2021 KULTURA KULTURA 2021/12 XXXXX XXXXXX JA WILD FEST KUŘIM PODZIM XXXX XX XXX XX XXX 50 000
<br> 2021 KULTURA KULTURA 2021/13 XXXXX XXXXXX JA WILD FEST NA ZAHRADĚ XXXX XX XXX XX XXX 20 000
<br> 2021 KULTURA
KULTURA 2021/14
<br> Římskokatolická farnost Kuřim
CČ
<br> UMĚLECKÁ ČINNOST CHRÁMOVÉHO SBORU 25 000 25 000
<br> 2...
Příloha č 4 přijaté dotace
Položka Název položky ÚZ Název účelového znaku
Rozpočet
<br> upravený
Skutečnost 2021 v %
<br> 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 13014 Operační program potravinové a materiální pomoci - MŠ Zborovská vratka 30 400,00 30 350,25 99,84%
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.98037 Přísp.obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenz.bonusu r.2021 2 560 900,00 2 560 862,04 100,00%
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 268 000,00 268 000,00 100,00%
<br> 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 90003 Norské fondy - neinvestice 1 011 700,00 202 342,46 20,00%
<br> 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 90006 Norské Fondy-spolufinancování 178 600,00 35 707,48 19,99%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 384 000,00 384 000,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3 906 000,00 3 905 870,76 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soc.-práv.ochrany dětí) 445 900,00 445 812,00 99,98%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13018 Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech 10 800,00 10 704,00 99,11%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezp.provozu sociál.služeb zřízených a provozovaných obcemi 788 100,00 788 061,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně 8 400,00 8 400,00 100,00%
<br> 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stá...
Příloha č 3 výdaje dle ORG akce
Název sekce ORJ Název ORJ Skup.ORG Název skupiny org <.>
Rozpočet
<br> upravený
Skutečnost 2021 v %
<br> Výdaje 1 vedení města 1265 Program podpory sportovní činnosti 1 800 000,00 1 790 000,00 99,44%
<br> Výdaje 1 vedení města 1266 Program podpory kulturní a spolkové činnosti 2 300 000,00 1 840 500,00 80,02%
<br> Výdaje 1 vedení města 1350 Program podpory tělovýchovy dětí a mládeže - trenéři 500 000,00 500 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1373 Příspěvek na městskou dopravu seniorů 60 000,00 35 100,00 58,50%
<br> Výdaje 1 vedení města 1405 Senior taxi 420 000,00 420 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1417 Program na podporu využívání městských sportovišť 2 100 000,00 2 100 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1437 Nákup sbírka "Historie Kuřimi" 250 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1480 Dotace Divizna 70 000,00 70 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1481 Dotace Římskokatolická farnost - opravy objektu fary 350 000,00 350 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1482 Dotace Společenství vlastníků domu č.p.828 Zborovská 349 000,00 348 919,00 99,98%
<br> Výdaje 1 vedení města 1484 Příspěvek Hrušky a Mikulčice - tornádo 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%
<br> Výdaje 1 vedení města 1487 Program Energie na provoz sportovišť 600 000,00 540 000,00 90,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 1277 HW-SW 1 100 000,00 327 719,40 29,79%
<br> Výdaje 2 tajemník 1435 Nákup zásahového vozidla pro SDH 1 650 000,00 1 635 000,00 99,09%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1031 Opravy v bytech 1 323 000,00 1 257 236,45 95,03%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1269 Výkupy pozemků 250 000,00 0,00 0,00%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1366 Výkupy pozemků pro cyklostezky 500 000,00 103 950,00 20,79%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1445 Směna pozemků u Lídlu 530 000,00 508 590,20 95,96%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 1448 Výkup pozemků - Ing.Janík 452 000,00 450 000,00 99,56%
<br> Výdaje 4 odbor investiční 1006 Drobné investice 1 950 000,00 690 975,12 35,43%
<br...
Příloha č 2 výdaje dle ORG provoz
Název
<br> sekce
ORJ Název ORJ Skup.ORG Název skupiny org.Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 2021 v %
<br> Výdaje 1 vedení města 177 Mikroregion Kuřimka 115 000,00 170 900,00 161 534,00 94,52%
<br> Výdaje 1 vedení města 9001 Tisková,informační a propagační činnost 1 900 000,00 1 900 000,00 1 593 559,48 83,87%
<br> Výdaje 1 vedení města 9002 Činnost RM,ZM,komisí,výborů 4 000 000,00 4 000 000,00 3 853 354,35 96,33%
<br> Výdaje 1 vedení města 9004 Společenské akce města 1 100 000,00 1 100 000,00 301 301,22 27,39%
<br> Výdaje 2 tajemník 9005 Vnitřní správa 64 500 000,00 71 555 700,00 66 591 882,69 93,06%
<br> Výdaje 2 tajemník 9006 Sbor pro občanské záležitosti 170 000,00 170 000,00 165 007,92 97,06%
<br> Výdaje 2 tajemník 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 300 000,00 574 400,00 519 404,43 90,43%
<br> Výdaje 2 tajemník 9009 Sociální fond 1 600 000,00 1 770 000,00 1 765 848,70 99,77%
<br> Výdaje 2 tajemník 9050 Pěstounská péče 0,00 280 700,00 280 570,00 99,95%
<br> Výdaje 2 tajemník 9053 Sportovní areál 1 100 000,00 1 133 800,00 1 133 797,00 100,00%
<br> Výdaje 2 tajemník 9060 Veřejný pořádek 900 000,00 900 000,00 852 394,16 94,71%
<br> Výdaje 2 tajemník 9062 Inf - HW,SW 4 180 000,00 4 180 000,00 4 123 712,40 98,65%
<br> Výdaje 2 tajemník 9067 Mezinárodní spolupráce 250 000,00 250 000,00 80 013,00 32,01%
<br> Výdaje 2 tajemník 9070 Městská policie 3 000 000,00 3 015 000,00 2 756 083,90 91,41%
<br> Výdaje 2 tajemník 9071 Radary 0,00 850 000,00 638 126,42 75,07%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 150 000,00 150 000,00 77 555,97 51,70%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9010 Nákup pozemků 500 000,00 500 000,00 239 437,80 47,89%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9011 Správa bytů - Investservis 3 200 000,00 3 200 000,00 3 098 271,23 96,82%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9012 Správa bytů - MSB 4 200 000,00 4 200 000,00 4 181 115,77 99,55%
<br> Výdaje 3 odbor majetkoprávní 9016 Objekty města 750 000,00 750 000,00 732...
Příloha č 1 příjmy a výdaje dle §
Název sekce Paragraf Položka Název paragrafu,položky Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 2021 v %
<br> Příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 29 500 000,00 29 500 000,00 31 118 461,30 105,49%
<br> Příjmy 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 100 000,00 1 100 000,00 1 854 078,03 168,55%
<br> Příjmy 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 200 000,00 4 200 000,00 4 807 818,88 114,47%
<br> Příjmy 1121 Daň z příjmů právnických osob 23 500 000,00 23 500 000,00 40 567 036,28 172,63%
<br> Příjmy 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 8 253 800,00 8 253 790,00 100,00%
<br> Příjmy 1211 Daň z přidané hodnoty 89 300 000,00 89 300 000,00 90 706 915,30 101,58%
<br> Příjmy 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 560 000,00 575 796,79 102,82%
<br> Příjmy 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 11 226,47 0,00%
<br> Příjmy 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 0,00 800,00 0,00%
<br> Příjmy 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 5 500 000,00 5 500 000,00 5 613 251,76 102,06%
<br> Příjmy 1341 Poplatek ze psů 450 000,00 450 000,00 468 911,00 104,20%
<br> Příjmy 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 100 000,00 105 326,80 105,33%
<br> Příjmy 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 1 800 000,00 1 800 000,00 1 882 201,00 104,57%
<br> Příjmy 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 111 800,00 0,00%
<br> Příjmy 1361 Správní poplatky 4 500 000,00 4 500 000,00 5 040 300,00 112,01%
<br> Příjmy 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 0,00 1 300 000,00 1 338 282,76 102,94%
<br> Příjmy 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 65,86 0,00%
<br> Příjmy 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 1 200 000,00 1 232 035,49 102,67%
<br> Příjmy 1385 Dílčí daň z technických her 14 000 000,00 11 ...
MĚSTO KUŘIM informace 2022 ZÚ 2021
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO KUŘIM
<br>
<br> Zpráva o hospodaření města Kuřim za rok 2021 – závěrečný účet
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 1.Vznik právního subjektu
<br>
<br> Město Kuřim vzniklo jako právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb.o obcích <,>
ve znění pozdějších změn a doplňků ( v současnosti nahrazen zákonem 128/2000
Sb,o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších změn a doplňků ) <.>
<br> Identifikační údaje:
<br> Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Plátce DPH
<br> Chod města je zajišťován prostřednictvím následujících orgánů:
<br> 1.Zastupitelstvo města
2.Rada města
3.Starosta města
4.Městský úřad
<br>
Ad 1)
Zastupitelstvo města Kuřimi je tvořeno 17 členy,politické zastoupení je následující:
<br> Kuřimská občanská liga – 9 mandátů
Kuřimáci.cz sdružení pro Kuřim – 3 mandáty
Občanská demokratická strana – 2 mandáty
Komunistická strana Čech a Moravy – 1 mandát
Spolky pro Kuřim – 1 mandát
ANO 2011 – 1 mandát
<br> Výbory zastupitelstva:
<br> Finanční výbor Zastupitelstva města Kuřimi – zřízen ze zákona – předseda
XXXX XXXXXX
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi – zřízen ze zákona – předseda
XXX XXXXXX
Výbor sportovní Zastupitelstva města Kuřimi – předseda Ing.XXX XXXXX,MSc <.>
Výbor pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi – předseda
XXXXXX XXXXXXXX
<br> Ad X)
Radu města Kuřimi tvoří X členů z následujících politických uskupení:
<br> Kuřimská občanská liga – 3 zástupci
Kuřimáci.cz sdružení pro Kuřim – 1 zástupce
ANO 2011 – 1 zástupce
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Ad 3)
Statutárními zástupci města jsou k 31.12.2021:
<br> Starosta – Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX – Kuřimská občanská liga
X.místostarosta – Ing.XXXX XXXXXXXX – Kuřímáci.cz sdružení pro Kuřim
Místostarosta – Ing.XXX XXXXX MSc.– ANO XXXX
<br> Tajemníkem městského úřadu je Ing.XXXXX XXXX,Csc,kterému jsou podřízeni
ostatní vedoucí odborů.Organizační struktura městského...

Načteno

edesky.cz/d/5475756

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz