« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Rozpočet města Lovosice na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet města Lovosice na rok 2021.pdf
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZPOČET
<br> MĚSTA LOVOSICE
<br> NA ROK 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> Obsah
<br> Název kapitoly stránka
<br> Stručný komentář 2
<br> Tabulka rozpočtu 3
<br> Rekapitulace příjmů a výdajů 4
<br> Fondy 5
<br>
Stručný komentář
<br> Rozpočet města Lovosice na rok 2021 byl schválen usnesením Zastupitelstva města
<br> Lovosice č.10/I/2021,ze dne 27.ledna 2021 <.>
<br> Rozpočet města Lovosice na rok 2021 je v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.<,>
<br> předkládán jako schodkový,neboť příjmy daného roku ve výši 228,788 mil.Kč (bez
<br> financování) jsou o cca 44,915 mil.Kč nižší než plánované výdaje (273,703 mil.Kč) <.>
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaje je financován zůstatkem na běžném účtu ve výši
<br> 46,1 mil.Kč (viz tabulka č.1 a č.2) <.>
<br> Provozní rezerva je tedy ve výši 1,185 mil.Kč (viz tabulka č.3) <.>
<br> Celkové příjmy (tj.včetně financování) na rok 2021 jsou naplánovány ve výši cca
<br> 274,888 mil.Kč (viz tabulka č.4).a jsou tedy rovny celkovým výdajům (viz tabulka
<br> č.5).Z těchto celkových výdajů jsou běžné (provozní) výdaje ve výši 249,641 mil.Kč
<br> a kapitálové (investiční) výdaje ve výši 18,508 mil.Kč <.>
<br> Zastupitelstvo,svým usnesením č.88/V/2019 ze dne 11.prosince 2019 s účinností
<br> od 1.ledna 2020,zřídilo Fond pro obnovu majetku města Lovosice,ze kterého
<br> budou financovány běžné opravy i modernizace a rekonstrukce nemovitého
<br> majetku <.>
<br> V průběhu roku 2021 je reálný předpoklad získání účelových dotací na platy
<br> zaměstnanců odboru Sociálních věcí a zdravotnictví (výkon státní správy na úseku
<br> SPOD,oddělení terénní sociální práce a pěstounské péče,atp.) <,>
<br> Město Lovosice splácí investiční úvěr ve výši 40 mil.Kč.na rekonstrukci
<br> Pfannschmidtovi vily.K 1.1.2021 zbývá splatit cca 16,66 mil.Kč.Úvěr bude
<br> splacen 31.12.2023 <.>
<br> Město Lovosice přepokládá roce 2021 získat investiční úvěr ve výši cca 120 mil.Kč
<br> na investiční akci: Rek...

Načteno

edesky.cz/d/5471809

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz