« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - kontrolor/kontrolorka finančních kontrol v odboru kontrolních činností PER-88166/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kontrolor/kontrolorka finančních kontrol v odboru kontrolních činností PER-88166/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 22.června 2022 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> kontrolor / kontrolorka finančních kontrol
v odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1517)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: kontrolor / kontrolorka finančních kontrol
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat (24.770
Kč až 36.470 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše 18.230 Kč) <,>
mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • metodické usměrňování kontrolní činnosti hlavního města Prahy
<br> • provádění a koordinace specializovaných vysoce odborných činností v rámci tematických kontrol
městských částí a příspěvkových organizací zřízených hl.m.Prahou,kontrol hospodaření
s majetkem hl.m.Prahy a kontrol finančních prostředků poskytnutých hl.m.Prahou včetně šetření
na odborech Magistrátu hl.města Prahy
<br> • zpracování a koordinace zpracování komplexní dokumentace o průběhu a výsledcích kontrolních
akcí na úseku výše uvedených kontrol
<br> • zabezpečení aplikace obecně závazných právních předpisů,včetně usnesení orgánů hl.m.Prahy,při
<br> prováděných kontrolních akcích
<br> • komplexní analýza a zobecňování zjišťovaných nedostatků,včetně vyhodnocování příčin a důsledků
zjišťovaných nedostatků
<br> • komplexní vyhodnocování kontrolních zjištění a navrhování opatření k odstranění zjišťovaných
<br> nedostatků,včetně řešení a odstraňování systémových chyb
<br> • organizování a provádění kontrol plnění opatření k ...

Načteno

edesky.cz/d/5469872

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz