« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Oznámení o vyhlášení právního předpisu – OZV, ve Sbírce právních předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozarni-rad-mesta-a-stanoveni-podminek-pozarni-ochrany-pri-akcich.pdf
Město Lipník nad Bečvou
Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou
<br>
<br>
Obecně závazná vyhláška
<br>
<br> Požární řád města Lipník nad Bečvou
a
<br> stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích <,>
kterých se zúčastňuje větší počet osob
<br>
<br> Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou se na svém zasedání dne 21.06.2022 usneslo vydat
usnesením č.547/2022 – ZM 23 podle ustanovení § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,dále podle
ustanovení § 29 odst.1 písm.o) zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Čl.1
<br> Základní ustanovení
<br> Účelem vydání této obecně závazné vyhlášky je úprava organizace a stanovení zásad požární
ochrany na území města Lipník nad Bečvou (dále jen „území města“) a stanovení podmínek
požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních,sportovních,společenských,zábavných <,>
politických,obchodních,náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění,kterých se
zúčastňuje větší počet osob <.>
<br>
Čl.2
Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě
<br>
(1) Za zabezpečení požární ochrany na území města odpovídá město Lipník nad
<br> Bečvou,které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající
z právních předpisů o požární ochraně1 <.>
<br> (2) Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území města je zajištěna Jednotkami sboru dobrovolných
hasičů města Lipník nad Bečvou (dále jen „JSDH“) a určenými jednotkami Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje <.>
<br>
(3) Úkoly podle odst.1 zabezpečuje preventista požární ochrany stanovený městem Lipník
<br> nad Bečvou a Městský úřad Lipník nad Bečvou,Kancelář tajemníka (dále jen „MěÚ Lipník
nad Bečvou“) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Čl.3
<br>
1 Zákon ČNR č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
<br> ochra...
Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů.pdf

Načteno

edesky.cz/d/5469633

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz