« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 840/1 k. ú. Bohnice HOM-88047/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 840/1 k. ú. Bohnice HOM-88047/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> krátkodobě část pozemku parc.č.840/1 v kat.území Bohnice o výměře 82m2 společnosti
Termonta Praha a.s <.>,zastoupené na základě pověření Ing.Michalem Jirmanem za účelem
užívání pozemku v rámci stavební akce „Praha 8,Bohnice,Zhořelecká,Feřtekova,„šachta
BOH01ZHO – provizorní vedení“,udržovací práce,(investor Pražská teplárenská a.s.)“,ohlášení
stavby ke stanovisku č.j.MHMP 618140/2022 ze dne 08.04.2022 <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-88047/2022
Zveřejněno od: 21.06.2022 do: 06.07.2022
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/5468546


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz