« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 1024/5 k. ú. Modřany HOM-88046/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 1024/5 k. ú. Modřany HOM-88046/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> krátkodobě část pozemku parc.č.1024/5 v kat.území Modřany pro VTslužby s.r.o.(investor:
VTslužby s.r.o.) o výměře 50 m2 za účelem užívání pozemku v rámci akce “Praha 12 – Modřany <,>
Na Cikorce,“Dočasný stavební zábor části pozemku v k.ú.Modřany parc.č.4021/5 pro zajištění
stavby plynovodu“
(k vyjádření č.j.MHMP 1047682/2022 ze dne 09.06.2022)
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-88046/2022
Zveřejněno od: 21.06.2022 do: 06.07.2022
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/5468545


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz