« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem kanceláří Trojická 437/20, Praha 2 k.ú. Nové Město HOM-88056/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem kanceláří Trojická 437/20, Praha 2 k.ú. Nové Město HOM-88056/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> společnosti Q-Facility a.s <.>,IČO: 07286368,prostory sloužící podnikání ozn.č.2.02 o výměře
25,53 m2,č.2.03 o výměře 26,64 m2,č.2.04 o výměře 13,78 m2,č.2.22 o výměře 4.16 m2 a
2.37 o výměře 8,47 m2 tzn.o celkové výměře 78,58 m2,nacházející se ve druhém nadzemním
podlaží budovy č.p.437 ul.Trojická 20,Praha 2,který je součástí pozemku parc.č.1314,k.ú <.>
Nové Město,na dobu určitou 6 měsíců,se sazbou nájemného 2 000 Kč/m2/rok
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-88056/2022
Zveřejněno od: 21.06.2022 do: 06.07.2022
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/5468543


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz