« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem komunikace viz. příloha TSK-88123/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem komunikace viz. příloha TSK-88123/2022
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,D1Č:CZ00064581 __ zastoupené TeÉhníckou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.' se sid-lem Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění předzahrádky
<br> “13h !mt—gišFiIía-a rý? riki-'; <.>
<br>.:“ [šum-3:51 53111111Fifa-v."(1 i\iLÍ'jšfy'íÍhÍy
<br> L _
<br> 1/22/1290/258 Little Mexico—r.o.<.>.<.>.“ "Moravská 0815351 předzahrádka 15.10.2022 1503/21
<br> | >
<br>.<.> i Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX První den zveřejnění:.<.>.<.> 21.6.2022
<br> Poslední den zveřejnění:.<.>.6.7.2022
<br> řeči-mmm smím nemusíme! hl.m.PRAHY.a.s <.>
<br> Veletržnl 132313? ?D mýma 7 „54.'.WV)
<br> Romana Sci/9610111“ Obchodní oddělení

Načteno

edesky.cz/d/5468540


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz