« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 3049/99, k. ú. Libeň, Kovanecká u č. 2117/23 (Podvinný mlýn), Praha 9 TSK-88133/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 3049/99, k. ú. Libeň, Kovanecká u č. 2117/23 (Podvinný mlýn), Praha 9 TSK-88133/2022
Hlavni mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy <,>
<br> a.s.se sídlem Veletržní 1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR VYPÚJČIT
<br> část komunikace KOVANECKÁ parc.č.3049/99 k.ú.Libeň za účelem komerčního záboru pro: držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> lokalita: Praha 9 období: po dobu účinnosti rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu
<br> výměra.12,5 m2
<br> budoucí vypůjčitel Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P RZ: 5AR 7892
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Veletržní 1623/24,Holešovice,170 00 Praha 7,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXXXX telefon: XXX XXX XXX,e-mail: renata.uibIeinova©tsk-praha.cz
<br> První den zveřejnění: 21.06.2022
<br> Poslední den zveřejnění: 06.07.2022 /.<.> !
<br> \ ' „ ;,„,) : “r HMICKA SPR/\'JÁKOMUNIKACI q/Zžyížfďéďv 767/ hl.ni.PRAHY.a.s <.>
<br> “j,_,Veletržní 1623/24.170 00 Praha 7
<br>./ 21

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz