« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1592 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace organizaci Liga otevřených mužů, z.s. a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 0582 v roce 2022 OVO-88173/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1592 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace organizaci Liga otevřených mužů, z.s. a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 0582 v roce 2022 OVO-88173/2022
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1592
ze dne 20.6.2022
<br> k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace
organizaci Liga otevřených mužů,z.s.a úpravu rozpočtu hl.m.Prahy v kap.0582 v roce 2022
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální
neinvestiční dotace v celkové výši 199.200 Kč z běžných výdajů kap.0582,ORG
0098215,ÚZ 120,§ 4399 subjektu dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace
uvedenou v příloze č.2 tohoto usnesení
<br> 3.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3.tohoto usnesení
<br> Termín: 24.6.2022
<br> 2.MHMP - SOV MHMP
<br> 1.uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální neinvestiční
dotace dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.6.2022
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní Mgr.XXXXXX XXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP,MHMP - SOV MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příjemce IČO Adresa příjemce Účel dotace
Doba dosažení
<br> účelu
Číslo bankovního účtu
<br> Doba pro
<br> předložení
<br> finančního
<br> vypořádání
<br> Schválená
<br> částka v Kč
<br> Liga otevřených
<br> mužů,z.s <.>
270 24 491
<br> U průhonu 773/12 <,>
<br> Holešovice,170 00
<br> Praha 7
<br> Podpora dospívajících z
<br> dětských domovů
<br> formou doprovázení
<br> 31.12.2022 2100302806/2010 31.01.2023 199 200 Kč
<br> Celkem 199 200 Kč
<br>
<br> Poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové neinvestiční dotace z kap.0582,§ 4399,UZ 120
<br> Příloha č.1 k ...

Načteno

edesky.cz/d/5468530


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz