« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1596 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 a zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na pořízení ideových architektonicko-krajinářských studií OVO-88171/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1596 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 a zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na pořízení ideových architektonicko-krajinářských studií OVO-88171/2022
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1596
ze dne 20.6.2022
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.10 a zvýšení neinvestičního příspěvku
příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy,na pořízení ideových
<br> architektonicko-krajinářských studií parku Těšnova a severojižní magistrály
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 24.6.2022
<br> 2.řediteli Institutu plánování a rozvoje hl.m.Prahy
<br> 1.využít přidělené finanční prostředky na realizaci úkolů uložených mu usnesením
Rady HMP č.474 ze dne 14.3.2022,tedy pořízení architektonicko-krajinářských
studií parku Těšnova a severojižní magistrály od zpracovatelů,kteří byli oceněni
v rámci urbanistického workshopu Florenc 21
<br> Termín: 31.8.2022
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: I.náměstek primátora doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP,ředitel Institutu plánování a rozvoje hl.m.Prahy
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů
<br> ROZ MHMP 0091601770000 neúčelová rezerva 3 1016 -4 400,00
<br> IPR HMP 0093405000101
<br> neinvestiční příspěvek - pořízení ideových
<br> architektonicko-krajinářských studií parku Těšnova a
<br> severojižní magistrály 124 0134 4 400,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> ODPAOdbor/Organizace
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1596 ze dne 20.6.2022
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
<br> UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> 6409
<br> 3635
<br> Číslo akce Účel / Název akce
<...

Načteno

edesky.cz/d/5468528


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz