« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1595 - k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky Modernizace a rozvoj Jednotného bezpečnostního systému MHMP a k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce OVO-88170/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1595 - k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky Modernizace a rozvoj Jednotného bezpečnostního systému MHMP a k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce OVO-88170/2022
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1595
ze dne 20.6.2022
<br> k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Modernizace a rozvoj Jednotného
bezpečnostního systému MHMP" a k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.záměr realizace veřejné zakázky dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.r o z h o d u j e
<br> o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek
<br> I I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - SLU MHMP
<br> 1.realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce "Modernizace a rozvoj Jednotného
bezpečnostního systému MHMP“ dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> Kontrolní termín: 29.7.2022
<br>
<br> 2.řediteli Magistrátu hl.m.Prahy
<br> 1.předložit Radě HMP návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele
<br> Kontrolní termín: 31.10.2022
<br> 3.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.2.tohoto
usnesení
<br> Termín: 15.7.2022
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: ředitel Magistrátu hl.m.Prahy
Tisk: R-44322
Provede: MHMP - SLU MHMP,ředitel Magistrátu hl.m.Prahy,MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1595 ze dne 20.6.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 1 z 4
<br>
<br> Záměr realizovat veřejnou zakázku dle ustanovení Hlavy I <.>,článek 6 písm.e) Pravidel pro
<br> zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy
<br> (nad 20 000 000 Kč bez DPH)
<br> Odbor MHMP: SLU Pořadové č.záměru: 65
<br> Název veřejné
<br> zakázky:
<br> Modernizace a rozvoj Jednotného bezpečnostního sytému MHMP
<br> Předmět plnění Předmětem veřejné zakázky je uzav...

Načteno

edesky.cz/d/5468527

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz