« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1594 - k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky Dodávka a provedení interiéru Clam-Gallasova paláce“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 OVO-88169/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1594 - k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky Dodávka a provedení interiéru Clam-Gallasova paláce“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 OVO-88169/2022
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1594
ze dne 20.6.2022
<br> k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodávka a provedení interiéru
Clam-Gallasova paláce“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.záměr realizace veřejné zakázky dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.r o z h o d u j e
<br> o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek
<br> I I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - SLU MHMP
<br> 1.realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce "Dodávka a provedení interiéru
Clam-Gallasova paláce“ dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> Kontrolní termín: 27.6.2022
<br>
<br> 2.rozhodnout o výběru dodavatele na základě provedeného posouzení
a hodnocení přijatých nabídek
<br> Kontrolní termín: 27.7.2022
<br> 3.oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům
<br> Kontrolní termín: 29.7.2022
<br> 4.učinit právní kroky související s přidělením veřejné zakázky vybranému
dodavateli
<br> Kontrolní termín: 15.8.2022
<br> 2.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 24.6.2022
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: ředitel Magistrátu hl.m.Prahy
Tisk: R-43196
Provede: MHMP - SLU MHMP,MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1594 ze dne 20.6.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 1 z 3
<br>
<br> Záměr realizovat veřejnou zakázku dle ustanovení Hlavy I <.>,článek 6 písm.e) Pravidel pro
<br> zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy
<br> (do 20 000 000 Kč bez DPH)
<br> Odbor MHMP: SLU Po...

Načteno

edesky.cz/d/5468526

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz