« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory č. 108 dle iDES - obchod) v přízemí objektu č.p. 548, Staroměstské nám. 20, Praha 1 HOM-88157/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory č. 108 dle iDES - obchod) v přízemí objektu č.p. 548, Staroměstské nám. 20, Praha 1 HOM-88157/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
v zastoupení
TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>
<br>
<br>
<br>
Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br>
Záměr
<br>
Pronajmout
formou výběrového řízení prostory sloužící podnikání (nebytové prostory č.108 dle iDES -
obchod) o celkové výměře 77,47 m2 v přízemí objektu č.p 548,Staroměstské náměstí 20 <,>
Praha 1,který je součástí pozemku parc.č.539/1,k.ú.Staré Město <.>
Prohlídku je možné domluvit s kontaktní osobou na níže uvedených číslech <.>
<br>
<br>
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení zákona o hlavním městě Praze mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit
a předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>,se sídlem Praha
2,Blanická 1008/28,PSČ 120 00,v souladu s Pravidly pro výběrová řízení na pronájem,která jsou uveřejněna jako
podmínky výběrového řízení na webových stránkách této společnosti,tj.www.tcp-as.cz,v termínu nejpozději do
posledního dne zveřejnění tohoto záměru.Nabídky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou hodnoceny <.>
Výběrového řízení se mohou účastnit tuzemské fyzické a právnické osoby <.>
<br> TRADE CENTRE PRAHA a.s.si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení
zrušit.Dále má právo Pravidla výběrového řízení dodatečně změnit,případně doplnit,zejména si vyhrazuje právo
požádat zájemce v průběhu výběrového řízení o doplnění jejich nabídek,příp.vyzvat zájemce k dorovnání nejvyšší
cenové nabídky.TRADE CENTRE PRAHA a.s.upozorňuje,že vyloučí všechny nabídky,jejichž záměrem bude
využití nebytového prostoru za účelem provozování následujících činností: nonstop,bar,diskotéka,směnárna,herna <,>
sázková kancelář,sex-shop,erotický salon,provozování hracích a výherních automatů,prodej zbraní,militarií <,>
předmětů s nacistickou a komunistickou tématikou,předmětů se sexuální tématikou,pyrotechnických pomůcek,skla
a výrobků z něj,cukrovinek a dále prodej upomínkových předmětů,suvenýrů,dárko...

Načteno

edesky.cz/d/5468525


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz