« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vršovická - film PKD-88153/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vršovická - film PKD-88153/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGTSTTAT HLAVNTHO MĚSTA TTAHY HlllllllIlllllllllllllll||||l|||llllllllllllllllllIlllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPIXS4HQ Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Belgická XX/XXX
<br> XXX XX Praha X
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: 13.6.2022 XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Vz Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 1082228/2022PKD 20.6.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah jako příslušný správní úřad podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),a podle 5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě posouzení žádosti adresáta,po projednání spříslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c),odst.5 a & 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „vyhláška č.294/2015 Sb.“) <,>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v ulici Vršovická v Praze 10 v parkovacím pruhu ve směru jízdy z centra v blízkosti budovy č.1429/68 v úseku délky 100 m (úsek NN4992 — ul.Altajská) z důvodu parkování vozidel techniky pro realizaci audiovizuální tvorby (natáčení filmu) za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> 3) Umístění přenosného dopravního značení a zařízení bude provedeno podle přiložené situace,kníž vydala vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie dne ...

Načteno

edesky.cz/d/5468522

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz