« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Výběrové řízení – MP (strážník)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení – MP (strážník)
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Starosta města Lipník nad Bečvou vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pozice strážníka Městské policie Lipník nad Bečvou
<br>
<br>
<br> Požadavky podle zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX o obecní policii):
<br>  občan České republiky starší 18 let <,>
 bezúhonný podle ust.§ 4a zákona o obecní policii <,>
 spolehlivý podle ust.§ 4b zákona o obecní policii <,>
 střední vzdělání s maturitní zkouškou <,>
 tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o
<br> obecní policii <.>
<br>
Další požadavky :
<br>  znalost ovládání PC na uživatelské úrovni <,>
 řidičský průkaz skupiny „B“ <,>
 bezúhonnost a spolehlivost podle ust.§ 22 a 23 zákona č.119/2002 Sb <.>,zákon o
<br> zbraních,ve znění pozdějších předpisů
 zdravotní způsobilost (zhodnocení zdravotního stavu smluvním lékařem Města
<br> Lipník nad Bečvou) <.>
<br>
K písemné přihlášce (viz.www.mesto-lipnik.cz,sekce „Výběrové řízení na zaměstnance“) se
připojí tyto doklady:
<br>  strukturovaný životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních <,>
znalostech a dovednostech <,>
<br>  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce <,>
 čestné prohlášení podle ust.§ 4b zákona o obecní policii ne starší než tři měsíce <,>
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
 souhlas se zpracováním osobních údajů <.>
<br>
<br>
Přihlášky zasílejte v obálce označené nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTSKÁ
POLICIE – NEOTVÍRAT“ v termínu do 24.července 2022 na adresu :
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou
k rukám starosty města Lipník nad Bečvou
náměstí T.G.Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
<br> V Lipníku nad Bečvou dne 23.června 2022
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
starosta

Načteno

edesky.cz/d/5468444

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz