« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení ZM 23 ze dne 21.06.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZM 23 ze dne 21.06.2022
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Zastupitelstvo města
<br>
schválilo na svém 23.zasedání dne 21.06.2022
<br>
následující usnesení
<br>
Usnesení zastupitelstva města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES a v souladu s platnou legislativou České republiky na ochranu osobních
údajů (dále jen GDPR) <.>
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
544/2022 – ZM 23
<br> Volba návrhové komise
<br> ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení:
- předseda: Bc.XXXXX XXXXXX,DiS.<,>
- členové : Ing.XXX XXXXXXX <,>
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX <.>
<br>
<br> XXX/XXXX – ZM XX
<br> Program zasedání ZM
<br> ZM po projednání schválilo program zasedání ZM <.>
<br>
<br>
546/2022 – ZM 23
<br> 1.Kontrola plnění unesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou
2.Čerpání rozpočtu města – stav k 31.05.2022
<br> Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
<br> 1.Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští
<br> ze sledování tato svá usnesení:
<br>
515/2022-ZM 22,516/2022-ZM 22,517/2022-ZM 22,518/2022-ZM 22 <,>
519/2022-ZM 22,520/2022-ZM 22,521/2022-ZM 22,522/2022-ZM 22 <,>
523/2022-ZM 22,524/2022-ZM 22,525/2022-ZM 22,526/2022-ZM 22 <,>
<br>
<br> 2
<br> 527/2022-ZM 22,528/2022-ZM 22,530/2022-ZM 22,531/2022-ZM 22 <,>
532/2022-ZM 22,533/2022-ZM 22,534/2022-ZM 22,535/2022-ZM 22 <,>
536/2022-ZM 22,537/2022-ZM 22,538/2022-ZM 22,539/2022-ZM 22 <,>
540/2022-ZM 22,541/2022-ZM 22,542/2022-ZM 22,543/2022-ZM 22 <.>
<br>
2.Čerpání rozpočtu města – stav k 31.05.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
547/2022 – ZM 23
<br> Obecně závazná vyhláška Požární...

Načteno

edesky.cz/d/5468441

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz