« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Závěrečný účet města za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet města Lovosice za rok 2018.pdf
MĚSTO LOVOSICE
Městský úřad Lovosice
<br> odbor ekonomický
<br>
Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Závěrečný účet Města Lovosice za rok 2018
<br>
Závěrečný účet města je prováděn na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,zákon o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů.Povinnost zveřejnit (na internetových
<br> stránkách a úřední desce města) návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu byla splněna <.>
<br> A.Přehled příjmů a výdajů
<br> Tab.č.1 - Přehled počátečních stavů a zůstatků (v tis.Kč)
<br> Stav v tis.Kč
<br> Počáteční stav na účtech zapojených do rozpočtového hospodaření 43.418,29
<br> Dosažené příjmy bez přijatých úvěrů 261.357,79
<br> Přijaté úvěry 0,00
<br> Vložené jistoty při výběrových řízeních v E-ZAKU 0,00
<br> Výdaje bez splátek úvěrů 244.608,09
<br> Splátky úvěrů 5.623,26
<br> Zůstatek na účtech zapojených do rozpočtového hospodaření k 31.12.2018 52.702,04
<br> Zůstatek na účtu bytového hospodářství k 31.12.2018 3.855,25
<br>
<br> Tab.č.2 - Přehled příjmů a výdajů podle tříd (zaokrouhleno v tis.Kč)
<br> Třída Rozpočet (plán) Skutečnost
<br> Daňové příjmy (třída 1) 159.510 172.147
<br> Nedaňové příjmy (třída 2) 23.660 27.415
<br> Kapitálové příjmy (třída 3) 100 264
<br> Přijaté dotace (třída 4) 61.241 328.544
<br> * Konsolidace (příjmů) - 3.467 - 267.014
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 241.044 261.357
<br> Výdaje běžné (třída 5) 266.491 485.734
<br> Kapitálové výdaje (třída 6) 38.760 25.888
<br> * Konsolidace (výdajů) - 3.467 - 267.014
<br> Výdaje celkem (po konsolidaci) 301.784 244.608
<br> * konsolidace – resp.konsolidační položky v sobě zahrnují položky,které neovlivňují vlastní rozpočet.Rozpočtem pouze
<br> prochází – jsou to převážně účelové transfery z kraje (investiční,neinvestiční),převody z vlastních rozpočtových účtů <,>
<br> přev...

Načteno

edesky.cz/d/5468439

Meta

Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz